Nyheter

 

Ny Allma Eiendom gratis til andelseiere i AT Skog

Vi tilbyr nå gratis tilgang til basisversjonen av Allma Eiendom dersom du er andelseier og har kjøpt skogbruksplan av oss. Her vil du kunne finne informasjon og kart over skogen din.

Dersom du ønsker tilgang kan du sende bestilling til allma@atskog.no, her bør du skrive navn, adresse, telefonnummer og hvilken eiendom du disponerer(Kommune, gards og bruksnummer).

Hvis din skogbruksplan er av nyere dato vil du motta brukernavn og passord i løpet av kort tid. Eldre planer vil ta litt lenger tid siden vi må kvalitetssikre informasjonen i databasen i hvert tilfelle.

Pressemelding AT Skog kjøper 34% av aksjene i SB Skog

Hønefoss/Skien 16. november 2015: Viken Skog SA og AT Skog SA har inngått en intensjonsavtale hvor AT Skog SA erverver 34% av aksjene i SB Skog AS.

Viken Skog og AT Skog har etablert et strategisk samarbeid gjennom det felleseide selskapet Viken AT Market AS og styrker nå ytterligere samarbeidet med at AT Skog kjøper seg inn i SB Skog.

Pressemelding AT Skog SA kjøper NEG Skog AS

13. november 2015 inngikk AT Skog SA avtale med NEG AS om kjøp av 100 % av aksjene i NEG Skog AS.

Anders Roger Øynes, adm. direktør i AT Skog, ser overtagelsen av NEG Skog som strategisk viktig for å styrke selskapets posisjon i verdikjeden. Videre så er dette et viktig bidrag til en helt nødvendig strukturrasjonalisering av virkesomsetningen i skogbruket. 

Tømmermarked og priser

Tømmermarked og priser høsten 2015 /vinteren 2016

Det har vært stor hogstaktivitet i Agder og Telemark det siste året, og AT Skog kommer til omsette nær 1 million m3 i 2015. Det er betydelig økning sammenlignet med de 3 foregående årene.

Skogkulturarbeider 2015 - Har du søkt tilskudd?

Fristen for å søke om tilskudd er satt til 22. november. Tilskudd til utførte skogkulturtiltak kan søkes hos skogbrukssjefen i din kommune. Det kan være mye å hente!

Ny organisering av AT Skog

Endret organisering i AT Skog og innføring av ny forretningsmodell på sagtømmer

Gjennom endringer i organisasjonen for kontrahering av tømmer og skogkultur, oppfølging av entreprenører og produksjonsstyring vil AT Skog bli bedre rustet til å møte en krevende konkurransesituasjon. Det er viktig å bygge opp en organisasjon som evner å styre produksjon mot rett sortiment i rett mengde til rett tid. En effektiv tømmerlogistikk hvor tømmeret går raskt fra stubbe til kunde er en viktig suksessfaktor for å oppnå forsvarlige tømmermarginer i et presset marked. AT Skog skal fremstå som skogeiers førstevalg.

Endring i styret i AT Skog

Av personlige årsaker har Aud Irene Vatland valgt å trekke seg fra styret i AT Skog. 1. varamedlem, Even Hedland, trer inn i styret. Hedland er i dag leder av Holum skogeierlag.

Høstplanting

Høstens planter er klar for levering og utsetting.  

Familieskogdag i Ljosådalen

Om lag 60 personar møtte opp til familieskogdagen i Oddeskar i Ljosådalen

Skogdag på Haddeland

Lindesnes, Mandal og Holum skogeierlag avholdt årets familieskogdag hos familien Roar Helleren på Haddeland i Holum søndag 23. august

Et steg videre

Toppmoderne skogsmaskiner arbeider med GPS. Nå har utviklingen kommet til skogkulturentreprenørene i AT Skog også. 

Telemark Skogplanteskule 100 år

I år fyller Telemark Skogplanteskule 100 år.  Lørdag 22. august markerer planteskolen sin 100 års dag med å invitere til åpent arrangement på planteskulen.

Viken AT Market etableres

Konkurransetilsynet har avsluttet sin vurdering av opprettelsen av Viken AT Market, -selskapet etableres som planlagt.

202 mill. på skogfondskontoene i Agder og Telemark

Ved årsskifte hadde skogeierne i Agderfylkene og Telemark 202 mill. kroner innestående på sine skogfondskontoer.

Varierende skogfondstrekk i Vest Agder 2014

En undersøkelse utført av AT skog viser at det er store ulikheter mellom kommuner og tømmerkjøpere i Vest Agder på trekk av skogfond.

God oppslutning om vårens skogbruksplankurs!

Alle skogeierne i Nissedal, Drangedal og Åmli som i løpet av våren har mottatt ny skogbruksplan fikk også tilbud om kurs i bruk og forståelse av planen.

Toralf Hjartsjø Skogselskapets diplom 2015

Toralf Hjartsjø er tildelt Telemark Skogselskaps diplom for i mange år å ha gjort en stor innsats for skogbruket i fylket.

Skogeierforbundet inngår samarbeid

Norges Skogeierforbund har inngått samarbeidsavtale med Norskog, Statskog og NHO.

Flott start på skogkultursesongen i Heddal/Lisleherad skogeigarlag

Leiar i laget Arnfinn Haave har allerede utførd ca.1100 da med ungskogpleie i år.

Styreleders tale til Årsmøtet i AT SKOG SA 2015

Ordfører, årsmøte, kjære alle saman! Det er hyggeleg å vere saman her i dag, til ein sentral dag i organisasjonen. Velkommen også til våre gjester. Årsmøtet i AT Skog er ein god anledning til å møtast, spre kunnskap og diskutere viktige saker for både organisasjonen og næringa.

P R E S S E M E L D I N G

Viken Skog og AT Skog oppretter felles salgs- og markedsselskap - Viken AT Market

Hønefoss/Skien, 20. april 2015: Viken Skog og AT Skog er enige om å opprette et felles salgs- og markedsselskap - Viken AT Market

Innkjøring av tømmer våren 2015!

Det er gledelig at det i vinter har det vært stort hogstaktivitet i skogene i Agder og Telemark. Vi må helt tilbake til vinteren 2010/11 for å finne tilsvarende hogstvolumer i vår geografi.

Plantesesongen 2015 har startet

Like sikkert som snøen forsvinner og vårsola sammen med blåveis, hvitveis og andre vårplanter spirer begynner «våronna» i skogen.  I løpet av to hektiske måneder skal over 2 millioner planter i jorda i Agderfylkene og Telemark.

Magne Risdal utnevnt som æresmedlem

Risdal utnevnt som æresmedlem i Froland skogeierlag.

Skogpris til Terjei Tveit

Terjei har lang fartstid i skogbruket. Han ble ansatt av Nidarå Tømersalslag for å drive med skogkulturarbeid etter initiativ fra skogeierlagets styre i 1987.

Økt skogkulturaktivitet

Ferske tall viser at skogkulturaktiviteten økte i 2014.

Vil ikke helprivatisere Statskog

Styret i Statskog anbefaler ikke å helprivatisere skogsdriften.

Skog kan styrke klima beredskapen

Ny forskning skal gi svar på hvordan skogbehandlingen kan legges opp for å redusere følgene av naturkatastrofer på samfunnet.

Nå skal det hogges som aldri før i Grimstad

Stor interesse for prøveprosjekt med stordrift, eller "Prosjekt effektiv sluttavvirkning"

Tømmermarked og priser vinter 2015

2014 ble et godt år for skogbruket i Agder og Telemark med stor etterspørsel etter sagtømmer både lokalt og på eksportmarkedet. Vi må tilbake til vinteren 2007-2008 for å finne et tilsvarende prisnivå på sagtømmer.

Copyright © 2009 AT Skog. All rights reserved.
Utviklet av VZT.no basert på eZ Publish