Nyheter

 

Regionmøter 2014

AT Skog arranger regionmøter for skogeiere i Agder og Telemark.

Utsetter det grønne skiftet

- Forslaget til statsbudsjett innebær en utsettelse av det grønne skiftet, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Utvikling og satsing på Herre

AT Skog har fått tildelt 17 millioner kroner til utvikling av tømmerkai på Herre.

17 mill. til tømmerkaia på Herre

AT Skog SA har fått tilsagn om tilskudd på inntil 17 mill. kroner.

Høstplantinga går for fullt!

Høsten er fin tid å plante. Så langt er det bestilt 220.000 planter og vel så det i Agderfylkene. 

Grantørke

Kortere omløpstid og mer treslagblanding er noe som drøftes i grantørkeprosjektets sluttrapport.

Alt som kan lages av olje, kan lages av tre

En trestokk er mer enn plankebord og peisved. I bioøkonomiens verden kan den brukes til alt fra kosmetikk til medisiner.

Seier for skognæringen

Modulvogntog vil utvilsomt gi økt konkurransekraft for skogbrukets verdikjede. Disse vogntogene gjør det mulig å få mer nyttelast med på hver tur. Dette hilser vi velkommen, sier Simon Thorsdal i AT Skog.

Cruise på Toke

Cruise på Toke med Drangedal skogeierlag

Treplanting under Arendalsuka

Plant et tre - redd klimaet

Ny adm. direktør

AT Skog søker ny administrerende direktør

Høyeste tømmerpriser på 6 år

AT Skog opplever nå stor interesse for hogst blant skogeierne.

Skogkveld på Kvinesheia

Interessant skogkveld for skogeiere fra Farsund, Kvinesdal og Lyngdal.

Rapport - klassifisering av offentlig vegnett i Norge

Effektive veier er en nødvendighet for å sikre lønnsomheten i skogbruket.

Til kamp mot snutebiller

Skogeierne i Vest-Agder har de siste åra opplevd økende problemer med snutebillegnag i granplantingene. Planteavgangen har på noen felt været bortimot 100 %, dette er katastrofalt for skogeiers økonomi. Nå tas det grep...

Skogkveld i Lisleherad

Gransherad, Heddal og Lisleherad skogeierlag arrangerte skogkveld hos Hølje Kr. Jore. Tema var markberedning og ungskogpleie.

Ny skogbruksleder i Vegårdshei, Tvedestrand og Åmli

Trond Saga er ansatt i 100 % stilling som skogbruksleder i kommunene Åmli, Vegårdshei og Tvedestrand etter Øyvind. Trond har utdannelse fra skogskolen i Bygland, og har fagbrev som skogsarbeider. Trond overtar etter Øyvind Løvnes Solheim 1. juli.

En gledens dag for AT Skog

Samarbeidet mellom Statskraft og Södra om ny virksomhet på Tofte hilses velkommen.

Stor aktivitet på skogkultur i Midt-Telemark

Faghjelpene Pål Hekkli (bildet) og Gregory Franklin har kommet godt i gang med skogkultursesongen

Økte sagtømmerpriser fra 1. mai

AT Skog øker sagtømmerprisen på leveranser til Bergene Holm med 30 kr/m3 på gran og 27 kr/m3 furu på nye kontrakter som inngås etter 1. mai 2014. 

Økte sagtømmerpriser fra 1. mai

AT Skog øker sagtømmerprisen på leveranser til Bergene Holm med 30 kr/m3 på gran og 27 kr/m3 furu på nye kontrakter som inngås etter 1. mai 2014.

Kan få lage biodrivstoff i Grenland

Rønningen i Bamble er aktuelt som nytt industriområde for produksjon av biodrivstoff til fly.

Skogdag for Lindesnes, Mandal og Holum

Skogeierlagene arrangerte skogkveld på Møll i Holum tirsdag 29. april. Hele 45 interesserte og aktive skogeiere deltok. Kai Ove Kvinlaug og skogbruksleder Torje Hommekland var med som veiledere og instruktører.

Brannskadde trær gjør jobben

Det er avgjørende å utnytte brannskadd skog i foryngelsesarbeidet, viser ny rapport fra Skog og landskap.

Sagtømmer til Kina

Ja, du leser riktig! Framvekst i nye økonomier utfordrer verdenshandelen, også for tømmer.

Om FotoWeb-måling

FotoWeb som målemetode er økende med hensyn til utbredelse. Dette gjelder både for massevirke og sagtømmer.

Årsmøtetalen

Styreleders tale til årsmøtet i AT Skog SA i Vrådal 8. april 2014: Styreleders tale AT Skog 2014

Olav A. Veum gjenvalgt som styreleder i AT Skog SA

AT Skogs årsmøte ble gjennomført i Vrådal 8. april. Olav A. Veum ble gjenvalgt som styreleder.

Skogpris til Bø, Nome og Saude og Nes skogeierlag

Danske Banks skogbrukspris er en pris som gis til det skogeierlag innenfor AT Skog som har høyest aktivitet i foregående år. Prisen er på kr 15 000, og prispengene skal gå til faglig tur/arrangement for lagets medlemmer.

Plantesesongen er i gang!

Som følge av tidlig vår i år har plantesesongen startet uvanlig tidlig.

Copyright © 2009 AT Skog. All rights reserved.
Utviklet av VZT.no basert på eZ Publish