Nyheter

 

Sagtømmer til Kina

Ja, du leser riktig! Framvekst i nye økonomier utfordrer verdenshandelen, også for tømmer.

Om FotoWeb-måling

FotoWeb som målemetode er økende med hensyn til utbredelse. Dette gjelder både for massevirke og sagtømmer.

Årsmøtetalen

Styreleders tale til årsmøtet i AT Skog SA i Vrådal 8. april 2014: Styreleders tale AT Skog 2014

Olav A. Veum gjenvalgt som styreleder i AT Skog SA

AT Skogs årsmøte ble gjennomført i Vrådal 8. april. Olav A. Veum ble gjenvalgt som styreleder.

Skogpris til Bø, Nome og Saude og Nes skogeierlag

Danske Banks skogbrukspris er en pris som gis til det skogeierlag innenfor AT Skog som har høyest aktivitet i foregående år. Prisen er på kr 15 000, og prispengene skal gå til faglig tur/arrangement for lagets medlemmer.

Plantesesongen er i gang!

Som følge av tidlig vår i år har plantesesongen startet uvanlig tidlig.

Erik Lahnstein ny adm. direktør i Norges Skogeierforbund

Styret i Norges Skogeierforbund har ansatt Erik Lahnstein som ny administrerende direktør. Lahnstein tiltrer stillingen umiddelbart etter påske.

Kappekurs i Holum, Mandal og Lindesnes skogeierlag

Mandal, Lindesnes og Holum skogeierlag arrangerte kappekurs mandag 17. mars på Torpsveien i Holum.

Skogbruksprisen i Skien 2013

På årsmøtet i Solum skogeierlag 17. mars ble Skogbruksprisen i Skien for 2013 tildelt Sølvi Berg Vrangsund.

Trevirke avgjørende for klimaet

Målene om norske utslippsreduksjoner kan ikke nås uten økt bruk av trevirke. Dette viser en utredning Miljødirektoratet la fram sist fredag.

Nå er det tid for å bestille planter og planting til våren!

Ta kontakt med lokal skogbruksleder for bestilling av skogplanter eller annet skogkulturarbeid for 2014 snarest. 

Andelseiermøter og årsmøter

Andelseiermøtene og årsmøtene i skogeierlagene holdes i perioden 3. mars-20. mars 2014.

Hvordan kan vi best utnytte fremtidens muligheter i skogbruksplanleggingen?

Etter en periode med stor aktivitet innen skogbruksplanlegging i Aust-Agder ser vi at ajourføring av eksisterende datagrunnlag har et potensiale vi bør utnytte bedre fremover. 

Telemark satser på skogsbilveier

Til tross for svingninger i internasjonale markeder for tømmer og skogprodukter og store utfordringer for norsk skogindustri, viser aktiviteten og investeringer i ombygging av skogsbilveinettet i Telemark at det er optimisme i skognæringen, melder Landbruks- og matdepartementet.

Rikelig med skogfondsmidler til skogkulturtltak

Oversikt over inneståends skogfond viser at skogeierne i Telemark og Agderfylkene har rikelig med midler til å gjennomføre aktuelle skogkulturtiltak.

Nytt tremasseanlegg på Saugbruks

Norske Skog har investert 220 mill. kroner i en utvidelse og ombygging av det termomekaniske tremasseanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Det nye anlegget ble åpnet av næringsminister Monica Mæland i går.

Stor satsing på ombygging av skogsbilvegnettet i Telemark

Til tross for svingninger i internasjonale markeder for tømmer og skogprodukter og store utfordringer for norsk skogindustri, viser aktiviteten og investeringer i ombygging av skogsbilveinettet i Telemark at det er optimisme i skognæringen.

Gledeleg auke i stell av ungskogen i 2013

Om ein vil ha god økonomi ved foryngingshogst, må ein stelle skogen. Det inneber m.a. å redusere tretalet når trea er 1–4 m høge. Då minkar konkurransen i rot- og kronesjiktet og sjansen for at trea fortset å stå opprette når det kjem mykje snø aukar. 

Skogkultursatsingen i AT Skog gir resultater

Etter flere år med økning av innestående skogfond viser tall fra fylkesmennene at den oppadgående trenden av oppsparte skogfondsmidler i Agderfylkene og Telemark nå er i ferd med å snu.

Huntonit - enkel sams levering

For å imøtekomme skogeiere som leverer mindre partier og som hogger selv, ønsker Huntonit å tilby et sams sortiment som er enkelt å forholde seg til. Dette kjøres nå i en prøveperiode i kommunene Vennesla, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Kristiansand og Songdalen.

Telemark Skogselskap inviterer til kurs i gårdsvarme

Dette er et kurs for deg som planlegger anlegg eller bare ønsker å lære mer om bioenergi.

Vesentlig økning i sagtømmerprisene!

Etterspørselen etter sagtømmer er nå høy i hele Norden og Nord-Europa for øvrig. Markedet for trelast er også i vekst og sagbrukene klarer å hente ut høyere priser.

Thomas Kristiansen ny virkescontroller

Thomas Kristiansen fra Bamble er ansatt som ny virkescontroller fra 1. februar.

Kappekurs i Mykland

Lørdag 25. januar arrangerte Froland skogeierlag kappekurs i Mykland. Instruktør var Nils Kåre Belland.

Dobbelt så mye skog plantet i Vest-Agder i 2013 som i 2010

I 2013 ble det plantet ut 680 000 skogplanter i Vest-Agder. Dette er en dobling i forhold til 2010.

Lufthansa tester biodrivstoff i fly

Det tyske flyselskapet Lufthansa har testet biodrivstoff i stort omfang. Drivstoffet er produsert av finske Neste Oil.

Rekordavvirkning i Vest-Agder

Hele 269 889 m³ ble hogd i Vest-Agder i 2013. Dette er 6 000 m³ høyere enn den tidligere rekorden fra 2011.

Faun er på Facebook

Faun har nå tatt steget ut i de sosiale medier og har fått en side på Facebook.

Nytt bioenergiprosjekt

Prosjektlederstilling utlyst for felles bioenergisatsning i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold.

Skogkulturaktiviteten i Aust-Agder i 2013

Statistikkene viser nedgang på de fleste områdene. 10 % av fjorårets tilskuddsbevilgninger til skogkultur er ikke brukt.

Copyright © 2009 AT Skog. All rights reserved.
Utviklet av VZT.no basert på eZ Publish