Nyheter

 

Stor kursaktivitet i Lillesand og Birkenes

I en artikkel i Lillesandsposten skrevet av Sindre Haugen Dahl kan skogbrukssrådgiver Nils Kåre Belland opplyse at det i Lillesand og Birkenes satses på omfattende kursvirksomhet for å styrke kunnskapen til nye skogeiere.

Høyeste planteaktivitet på 20 år i Vest Agder

Resultatene for skogkulturaktiviteter i Vest Agder 2014 viser fortsatt økende aktivitet. Fylkesskogmester Karl Gjermund Damli  presenterer stolt fram statistikkene som nå foreligger. Han kan  opplyse om fortsatt høy skogkulturaktivitet i Vest-Agder. Den positive utviklingen som startet i 2011, fortsetter og årets tilskuddsbevilgninger er oppbrukt og vel så det, opplyser Damli videre.

Skogkulturaktiviteten i Aust Agder tilbake mot gamle høyder

Resultatene for Aust Agder foreligger og Fylkesskogmester Jens Arild Kroken sier seg rimelig godt fornøyd med 2014 resultatene.

Markberedningsresultatet er unntaket.  Det faller med godt 30 % og ligger alt for lavt i forhold til reelt  faglig behov.

Mer penger til skog

Enighet på stortinget om statsbudsjettet gir mer penger til skog.

Trekonferansen i Telemark 2014

Ta del i kompetanseheving og erfaringsutveksling på Notodden  25. november.

Skogkulturarbeider 2014 - Har du søkt tilskudd?

Fristen for å søke om tilskudd er satt til 24. november.  

Flott høstplantesesong

Heile 422.000 planter levert frå Telemark skogplanteskule i høst! 

Anders Roger Øynes ny administrerende direktør i AT SKOG SA

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med, lytte og lære av erfarne og dyktige folk i ulike deler av næringen, sier Anders Roger Øynes.

Rekordhøy tømmeravvirkning

Tømmerhogsten etter 3. kvartal er ca. 7,5 millioner m3.

Skog viktig i klimasammenheng

Skogen kan spille en stor rolle for klima og for fremtidens økonomi.

Mer penger til veg

Vegbygging er vinneren ved årets fordeling av LUF midler.

Regionmøter 2014

AT Skog arranger regionmøter for skogeiere i Agder og Telemark.

Utsetter det grønne skiftet

- Forslaget til statsbudsjett innebær en utsettelse av det grønne skiftet, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Utvikling og satsing på Herre

AT Skog har fått tildelt 17 millioner kroner til utvikling av tømmerkai på Herre.

17 mill. til tømmerkaia på Herre

AT Skog SA har fått tilsagn om tilskudd på inntil 17 mill. kroner.

Høstplantinga går for fullt!

Høsten er fin tid å plante. Så langt er det bestilt 220.000 planter og vel så det i Agderfylkene. 

Grantørke

Kortere omløpstid og mer treslagblanding er noe som drøftes i grantørkeprosjektets sluttrapport.

Alt som kan lages av olje, kan lages av tre

En trestokk er mer enn plankebord og peisved. I bioøkonomiens verden kan den brukes til alt fra kosmetikk til medisiner.

Seier for skognæringen

Modulvogntog vil utvilsomt gi økt konkurransekraft for skogbrukets verdikjede. Disse vogntogene gjør det mulig å få mer nyttelast med på hver tur. Dette hilser vi velkommen, sier Simon Thorsdal i AT Skog.

Cruise på Toke

Cruise på Toke med Drangedal skogeierlag

Treplanting under Arendalsuka

Plant et tre - redd klimaet

Ny adm. direktør

AT Skog søker ny administrerende direktør

Høyeste tømmerpriser på 6 år

AT Skog opplever nå stor interesse for hogst blant skogeierne.

Skogkveld på Kvinesheia

Interessant skogkveld for skogeiere fra Farsund, Kvinesdal og Lyngdal.

Rapport - klassifisering av offentlig vegnett i Norge

Effektive veier er en nødvendighet for å sikre lønnsomheten i skogbruket.

Til kamp mot snutebiller

Skogeierne i Vest-Agder har de siste åra opplevd økende problemer med snutebillegnag i granplantingene. Planteavgangen har på noen felt været bortimot 100 %, dette er katastrofalt for skogeiers økonomi. Nå tas det grep...

Skogkveld i Lisleherad

Gransherad, Heddal og Lisleherad skogeierlag arrangerte skogkveld hos Hølje Kr. Jore. Tema var markberedning og ungskogpleie.

Ny skogbruksleder i Vegårdshei, Tvedestrand og Åmli

Trond Saga er ansatt i 100 % stilling som skogbruksleder i kommunene Åmli, Vegårdshei og Tvedestrand etter Øyvind. Trond har utdannelse fra skogskolen i Bygland, og har fagbrev som skogsarbeider. Trond overtar etter Øyvind Løvnes Solheim 1. juli.

En gledens dag for AT Skog

Samarbeidet mellom Statskraft og Södra om ny virksomhet på Tofte hilses velkommen.

Stor aktivitet på skogkultur i Midt-Telemark

Faghjelpene Pål Hekkli (bildet) og Gregory Franklin har kommet godt i gang med skogkultursesongen

Copyright © 2009 AT Skog. All rights reserved.
Utviklet av VZT.no basert på eZ Publish