Nyheter

 

Produksjonsledere

Vi søker etter 1-2 produksjonsledere til skog- og driftsavdelingen i AT Skog.

Høstplanting

Høstens planter er klar for levering og utsetting. Som vanlig er det høy kvalitet på plantene som leveres og høstplanting av gran kan så absolutt anbefales. Dersom du trenger planter eller hjelp til utsetting er den lokale skogbrukslederen i AT Skog rett mann å kontakte.

Familieskogdag i Ljosådalen

Om lag 60 personar møtte opp til familieskogdagen i Oddeskar i Ljosådalen

Skogdag på Haddeland

Lindesnes, Mandal og Holum skogeierlag avholdt årets familieskogdag hos familien Roar Helleren på Haddeland i Holum søndag 23. august

Et steg videre

Toppmoderne skogsmaskiner arbeider med GPS. Nå har utviklingen kommet til skogkulturentreprenørene i AT Skog også. 

Telemark Skogplanteskule 100 år

I år fyller Telemark Skogplanteskule 100 år.  Lørdag 22. august markerer planteskolen sin 100 års dag med å invitere til åpent arrangement på planteskulen.

Viken AT Market etableres

Konkurransetilsynet har avsluttet sin vurdering av opprettelsen av Viken AT Market, -selskapet etableres som planlagt.

202 mill. på skogfondskontoene i Agder og Telemark

Ved årsskifte hadde skogeierne i Agderfylkene og Telemark 202 mill. kroner innestående på sine skogfondskontoer.

Varierende skogfondstrekk i Vest Agder 2014

En undersøkelse utført av AT skog viser at det er store ulikheter mellom kommuner og tømmerkjøpere i Vest Agder på trekk av skogfond.

God oppslutning om vårens skogbruksplankurs!

Alle skogeierne i Nissedal, Drangedal og Åmli som i løpet av våren har mottatt ny skogbruksplan fikk også tilbud om kurs i bruk og forståelse av planen.

Toralf Hjartsjø Skogselskapets diplom 2015

Toralf Hjartsjø er tildelt Telemark Skogselskaps diplom for i mange år å ha gjort en stor innsats for skogbruket i fylket.

Skogeierforbundet inngår samarbeid

Norges Skogeierforbund har inngått samarbeidsavtale med Norskog, Statskog og NHO.

Flott start på skogkultursesongen i Heddal/Lisleherad skogeigarlag

Leiar i laget Arnfinn Haave har allerede utførd ca.1100 da med ungskogpleie i år.

Styreleders tale til Årsmøtet i AT SKOG SA 2015

Ordfører, årsmøte, kjære alle saman! Det er hyggeleg å vere saman her i dag, til ein sentral dag i organisasjonen. Velkommen også til våre gjester. Årsmøtet i AT Skog er ein god anledning til å møtast, spre kunnskap og diskutere viktige saker for både organisasjonen og næringa.

P R E S S E M E L D I N G

Viken Skog og AT Skog oppretter felles salgs- og markedsselskap - Viken AT Market

Hønefoss/Skien, 20. april 2015: Viken Skog og AT Skog er enige om å opprette et felles salgs- og markedsselskap - Viken AT Market

Innkjøring av tømmer våren 2015!

Det er gledelig at det i vinter har det vært stort hogstaktivitet i skogene i Agder og Telemark. Vi må helt tilbake til vinteren 2010/11 for å finne tilsvarende hogstvolumer i vår geografi.

Plantesesongen 2015 har startet

Like sikkert som snøen forsvinner og vårsola sammen med blåveis, hvitveis og andre vårplanter spirer begynner «våronna» i skogen.  I løpet av to hektiske måneder skal over 2 millioner planter i jorda i Agderfylkene og Telemark.

Magne Risdal utnevnt som æresmedlem

Risdal utnevnt som æresmedlem i Froland skogeierlag.

Skogpris til Terjei Tveit

Terjei har lang fartstid i skogbruket. Han ble ansatt av Nidarå Tømersalslag for å drive med skogkulturarbeid etter initiativ fra skogeierlagets styre i 1987.

Økt skogkulturaktivitet

Ferske tall viser at skogkulturaktiviteten økte i 2014.

Vil ikke helprivatisere Statskog

Styret i Statskog anbefaler ikke å helprivatisere skogsdriften.

Skog kan styrke klima beredskapen

Ny forskning skal gi svar på hvordan skogbehandlingen kan legges opp for å redusere følgene av naturkatastrofer på samfunnet.

Nå skal det hogges som aldri før i Grimstad

Stor interesse for prøveprosjekt med stordrift, eller "Prosjekt effektiv sluttavvirkning"

Tømmermarked og priser vinter 2015

2014 ble et godt år for skogbruket i Agder og Telemark med stor etterspørsel etter sagtømmer både lokalt og på eksportmarkedet. Vi må tilbake til vinteren 2007-2008 for å finne et tilsvarende prisnivå på sagtømmer.

Nedgang i planteaktiviteten i Telemark 2014

Etter at søknadsfristen for tilskudd er ute og innsendte søknader er registrert kan fylkesskogmester Liv Aakre opplyse om et år med redusert planting og en utflating av ungskogpleie og markberedningsaktiviteten. Den positive utviklingen som startet i 2012 er dessverre stoppet opp når det gjelder planting, og det er leit fortsetter Aakre.  

Plantebestilling vårplanting 2015

Våren er god plantetid og vi har gode 2 årige planter for levering på aktuelle destinasjoner i Agder og Telemark          

Stor kursaktivitet i Lillesand og Birkenes

I en artikkel i Lillesandsposten skrevet av Sindre Haugen Dahl kan skogbrukssrådgiver Nils Kåre Belland opplyse at det i Lillesand og Birkenes satses på omfattende kursvirksomhet for å styrke kunnskapen til nye skogeiere.

Høyeste planteaktivitet på 20 år i Vest Agder

Resultatene for skogkulturaktiviteter i Vest Agder 2014 viser fortsatt økende aktivitet. Fylkesskogmester Karl Gjermund Damli  presenterer stolt fram statistikkene som nå foreligger. Han kan  opplyse om fortsatt høy skogkulturaktivitet i Vest-Agder. Den positive utviklingen som startet i 2011, fortsetter og årets tilskuddsbevilgninger er oppbrukt og vel så det, opplyser Damli videre.

Skogkulturaktiviteten i Aust Agder tilbake mot gamle høyder

Resultatene for Aust Agder foreligger og Fylkesskogmester Jens Arild Kroken sier seg rimelig godt fornøyd med 2014 resultatene.

Markberedningsresultatet er unntaket.  Det faller med godt 30 % og ligger alt for lavt i forhold til reelt  faglig behov.

Mer penger til skog

Enighet på stortinget om statsbudsjettet gir mer penger til skog.

Copyright © 2009 AT Skog. All rights reserved.
Utviklet av VZT.no basert på eZ Publish