Nyheter

 

Seier for skognæringen

Modulvogntog vil utvilsomt gi økt konkurransekraft for skogbrukets verdikjede. Disse vogntogene gjør det mulig å få mer nyttelast med på hver tur. Dette hilser vi velkommen, sier Simon Thorsdal i AT Skog.

Cruise på Toke

Cruise på Toke med Drangedal skogeierlag

Treplanting under Arendalsuka

Plant et tre - redd klimaet

Ny adm. direktør

AT Skog søker ny administrerende direktør

Høyeste tømmerpriser på 6 år

AT Skog opplever nå stor interesse for hogst blant skogeierne.

Skogkveld på Kvinesheia

Interessant skogkveld for skogeiere fra Farsund, Kvinesdal og Lyngdal.

Rapport - klassifisering av offentlig vegnett i Norge

Effektive veier er en nødvendighet for å sikre lønnsomheten i skogbruket.

Til kamp mot snutebiller

Skogeierne i Vest-Agder har de siste åra opplevd økende problemer med snutebillegnag i granplantingene. Planteavgangen har på noen felt været bortimot 100 %, dette er katastrofalt for skogeiers økonomi. Nå tas det grep...

Skogkveld i Lisleherad

Gransherad, Heddal og Lisleherad skogeierlag arrangerte skogkveld hos Hølje Kr. Jore. Tema var markberedning og ungskogpleie.

Ny skogbruksleder i Vegårdshei, Tvedestrand og Åmli

Trond Saga er ansatt i 100 % stilling som skogbruksleder i kommunene Åmli, Vegårdshei og Tvedestrand etter Øyvind. Trond har utdannelse fra skogskolen i Bygland, og har fagbrev som skogsarbeider. Trond overtar etter Øyvind Løvnes Solheim 1. juli.

En gledens dag for AT Skog

Samarbeidet mellom Statskraft og Södra om ny virksomhet på Tofte hilses velkommen.

Stor aktivitet på skogkultur i Midt-Telemark

Faghjelpene Pål Hekkli (bildet) og Gregory Franklin har kommet godt i gang med skogkultursesongen

Økte sagtømmerpriser fra 1. mai

AT Skog øker sagtømmerprisen på leveranser til Bergene Holm med 30 kr/m3 på gran og 27 kr/m3 furu på nye kontrakter som inngås etter 1. mai 2014. 

Økte sagtømmerpriser fra 1. mai

AT Skog øker sagtømmerprisen på leveranser til Bergene Holm med 30 kr/m3 på gran og 27 kr/m3 furu på nye kontrakter som inngås etter 1. mai 2014.

Kan få lage biodrivstoff i Grenland

Rønningen i Bamble er aktuelt som nytt industriområde for produksjon av biodrivstoff til fly.

Skogdag for Lindesnes, Mandal og Holum

Skogeierlagene arrangerte skogkveld på Møll i Holum tirsdag 29. april. Hele 45 interesserte og aktive skogeiere deltok. Kai Ove Kvinlaug og skogbruksleder Torje Hommekland var med som veiledere og instruktører.

Brannskadde trær gjør jobben

Det er avgjørende å utnytte brannskadd skog i foryngelsesarbeidet, viser ny rapport fra Skog og landskap.

Sagtømmer til Kina

Ja, du leser riktig! Framvekst i nye økonomier utfordrer verdenshandelen, også for tømmer.

Om FotoWeb-måling

FotoWeb som målemetode er økende med hensyn til utbredelse. Dette gjelder både for massevirke og sagtømmer.

Årsmøtetalen

Styreleders tale til årsmøtet i AT Skog SA i Vrådal 8. april 2014: Styreleders tale AT Skog 2014

Olav A. Veum gjenvalgt som styreleder i AT Skog SA

AT Skogs årsmøte ble gjennomført i Vrådal 8. april. Olav A. Veum ble gjenvalgt som styreleder.

Skogpris til Bø, Nome og Saude og Nes skogeierlag

Danske Banks skogbrukspris er en pris som gis til det skogeierlag innenfor AT Skog som har høyest aktivitet i foregående år. Prisen er på kr 15 000, og prispengene skal gå til faglig tur/arrangement for lagets medlemmer.

Plantesesongen er i gang!

Som følge av tidlig vår i år har plantesesongen startet uvanlig tidlig.

Erik Lahnstein ny adm. direktør i Norges Skogeierforbund

Styret i Norges Skogeierforbund har ansatt Erik Lahnstein som ny administrerende direktør. Lahnstein tiltrer stillingen umiddelbart etter påske.

Kappekurs i Holum, Mandal og Lindesnes skogeierlag

Mandal, Lindesnes og Holum skogeierlag arrangerte kappekurs mandag 17. mars på Torpsveien i Holum.

Skogbruksprisen i Skien 2013

På årsmøtet i Solum skogeierlag 17. mars ble Skogbruksprisen i Skien for 2013 tildelt Sølvi Berg Vrangsund.

Trevirke avgjørende for klimaet

Målene om norske utslippsreduksjoner kan ikke nås uten økt bruk av trevirke. Dette viser en utredning Miljødirektoratet la fram sist fredag.

Nå er det tid for å bestille planter og planting til våren!

Ta kontakt med lokal skogbruksleder for bestilling av skogplanter eller annet skogkulturarbeid for 2014 snarest. 

Andelseiermøter og årsmøter

Andelseiermøtene og årsmøtene i skogeierlagene holdes i perioden 3. mars-20. mars 2014.

Hvordan kan vi best utnytte fremtidens muligheter i skogbruksplanleggingen?

Etter en periode med stor aktivitet innen skogbruksplanlegging i Aust-Agder ser vi at ajourføring av eksisterende datagrunnlag har et potensiale vi bør utnytte bedre fremover. 

Copyright © 2009 AT Skog. All rights reserved.
Utviklet av VZT.no basert på eZ Publish