Veiplanlegging

AT Skog planlegger, prosjekterer og stikker opp veier for deg i skogen din. Dette gjelder både nye skogsbilveier og opprustnings- og utbedringsplaner. Vi kan også registrere vedlikeholdsbehov og utarbeide forslag til kostnadsfordeling.

Kjetil Vinje

Kontakt avdelingsleder for forretningsstøtte, Kjetil Vinje.

Mail: kv@atskog.no