Ole søker positive problemløsere

13/08/2021

Telemarksbruket AS er et sagbruk i Bø i Vestfold og Telemark som produserer cirka 42 000 m³ trelast per år. Bedriften har 28 ansatte og en omsetning på NOK 100 mill. kroner. Telemarksbruket er heleid av AT Skog SA. Konsernet AT Skog forventer en omsetning i 2021 på rundt 1,7 mrd. kroner og har om