Stormskade? Meld inn vindfall her

22/11/2021

Som følge av den kraftige vinden fredag 19. november, har det i enkelte områder blåst ned betydelige mengder med skog. Vi ber skogeiere, som har skadet skog etter stormen, om å gjøre to ting. Har du stormforsikring i Skogbrand, må du registrere skader av betydning hos Skogbrand: Min side – Vi opplever en stor pågang