Prisøkning på massevirke og biovirke

12/01/2022

Etterspørselen etter massevirke øker. AT Skog har derfor økt massevirkeprisen på gran med 15 kr /m³. Prisen på massevirke av furu, sitka og edelgran er økt med 10 kr/m³. Kald vinter og høy strømpris har også gitt økt etterspørsel etter brenselsflis. AT Skog trenger mer påfyll på våre lagre med biovirke og prisen på biovirke

Årets første markedsnytt

12/01/2022

Markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og daglig leder i vårt eksportselskap Viken AT Market, Håkon H. Myhra, oppdaterer deg på tømmermarkedet i inn- og utland. – Det er sjelden jeg er så optimistisk som nå, sier Myhra. Se sendingen: AT Studio