«Å få som fortjent»

«Å få som fortjent» eller «fordeling av goder», betyr ganske enkelt lik fordeling til enhver i henhold til hva som er rettferdig.

Dette har vært grunnleggende i mange historiske sammenhenger! Det er et utsagn, som blant annet vil være betegnede for en medlemsorganisasjon. Hvert enkelt medlem står likt og har med det et utgangspunkt for et felles mål med medlemskapet.

Jeg har ofte hørt at skal du oppnå størst mulig rettferdighet, må du forskjellsbehandle ut i fra den enkeltes sak eller persons ståsted. Det kan bety at en medlemsorganisasjon må prioritere ulikt, men at det gagner felleskapet totalt sett.

Det dukker stadig opp nye varianter av det å dele. Det nye nå er delingsøkonomien! Delingsøkonomi betegner markeder, som blir mulig uten at bedrifter selv eier det som selges og kjøpes. Konseptet er å tilby en felles plattform for å koordinere produkter og tjenester og ta betalt i utvekslingen av disse. For at en tjeneste i delingsøkonomien skal bli vellykket, må den være enkel, tidsbesparende og rimelig. Men kanskje viktigst av alt: kundene må ha tillit til tjenesten.

Betegnelsen for delingsøkonomien stemmer godt med AT Skog SAs formål om å arbeide for andelseiernes (medlemmenes) økonomiske interesser tilknyttet deres skogeien­dom. Dette gjøres gjennom en rekke felleskoordinerte tjenester og fordeler. Å være andelseier skal være trygt og tillitsfullt over tid.

AT Skog har, i tillegg til å koordinere tjenester, gjort investeringer på vegne av felleskapet gjennom havner og terminaler. Det gir medlemmene av AT Skog tilgang til nye markeder, som sikrer verdiskapningen hos det enkelte medlem og felleskapet!

AT Skog er et verktøy for felleskapet. Å være del av en delingsøkonomi, vil kreve at en stadig utvikler fellesskapsplattformen i lys av nye forventninger fra medlemmene. Dette må skje i takt med stadige endrede rammebetingelser, markedsforhold og konkurranse.

Skal et verktøy som felleskapsplattformen i AT Skog lykkes, må den brukes! Da oppnås lavest mulig kostnad til riktig kvalitet gjennom god markedsadgang over tid.

Medlemsorganisasjonen AT Skog må positivt forskjellsbehandle for å oppnå størst mulig effekt for felleskapet. Det blir ikke bare utfordrende, men nødvendig.

Jeg ser frem til et begivenhetsrikt 2017 og gleder meg til å treffe engasjerte medlemmer av AT Skog!