Advokatbistand

sveinung-sauarAT Skog har samarbeidsavtale med advokat Sveinung Sauar.

Erfaringsmessig vil skogeier ha behov for enkle juridiske avklaringer. I blant vil advokatbistand være nødvendig i tyngre saker. Avtalen gir AT Skogs andelseiere mulighet for advokatbistand med fri førstekonsultasjon.

Avtalen gir AT Skogs andelseiere følgende fordeler:

  • Andelseierne kan konsulere advokat Sauar i juridiske spørsmål. Første gangs konsultasjon (direkte eller per telefon) er gratis for andelseierne (avgrenset til ½ time). Om andelseierne ønsker videre advokatbistand, skjer det etter vanlig oppdragsavtale mellom advokat og andelseier, der AT Skog ikke er part i avtalen. AT Skog er altså ikke ansvarlig for advokattjenestene og hefter ikke for oppgjør for disse.
  • AT Skog betaler en fast godtgjørelse for disse tjenestene. Dette er ikke til hinder for at advokat Sauar kan ha oppdrag for andelseiere, også når andre andelseiere er tvistmotpart. I samsvar med vanlige advokatetiske regler, kan ikke advokat Sauar ta på seg oppdrag i tvister mot AT Skog så lenge denne samarbeidsavtalen gjelder.

E-post: advsauar@online.no

Telefon: 906 29 606

Advokat Sveinung Sauar
Adresse: Kirkevegen 2, 3812 Akkerhaugen