ALLMA app’en nå på Android

ALLMA app’en nå på Android

Skogbruksåret 2019 starter med en god, digital nyhet. Nå får du ALLMA app’en på Android.

– App’en kan brukes av alle som har abonnement på ALLMA. Den gir tilgang til de viktigste funksjonene i den digitale skogbruksplanen, forklarer Jon Bjarne Onsøien i AT Skog.

ALLMA er i dag landets beste og ledende kartverktøy for skogbruksplanlegging. ALLMA er utviklet av de tre skogeiersamvirkene AT Skog, ALLSKOG og Mjøsen Skog.

Google Play: ALLMA app

– Brukerne er begeistret

– Det er ikke bare medlemmer i våre egne samvirker, som har blitt begeistret for denne kartløsningen på pc, nettbrett og mobil. Kundene våre er også andre skogeiere utenfor skogeiersamvirke, kommuner og fylkesmenn, forklarer Jon Bjarne, som har yrkestittelen seniorkonsulent GIS. GIS står for geografisk informasjonssystem.

Skaff deg ALLMA

For å få tilgang til skogbruksplandata i ALLMA app’en, må du ha et abonnement. Medlemmer av AT Skog får ALLMA basisversjon gratis.

Har du ikke abonnement, fikser du det her: Bestill ALLMA

Les hva skogbruksplan er og hvorfor du trenger den: Hva er en skogbruksplan?

Med ALLMA på mobil, vil du ha tilgang til oppdatert data og kart uansett hvor du er.

Innholdsrik kartløsning

Har du en skogbruksplan på papir, har du informasjon om 3 ting:

  • Skogtakst
  • Miljøregistrering
  • Fredet kulturminne

Har du den digitale skogbruksplanen ALLMA, har du alltid oppdatert informasjon fra flere statlige databaser:

  • Naturtyperegistrering (fra Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning)
  • Vernede områder (fra Miljødirektoratet)
  • Artsregistrering (fra Artsdatabanken/ Klima- og miljødepartementet)
  • Kulturminner i skog (fra Askeladden/Riksantikvaren)
  • Ferske flybilder og terrengkart – kyststrøk blir ofte fotografert årlig, mens omløpsfotografering gjør at hele landet fotograferes hvert 5. år.

 Enkelt i bruk

– ALLMA er den eneste kartløsningen, som har samlet informasjon fra alle disse databasene, sier Jon Bjarne Onsøien.

Om skogbruksplanen din er av nyere dato (etter 2008), vil du kunne motta brukernavn og passord i løpet av kort tid. Planer produsert før 2008, kan legges inn i påvente av ny takst i kommunen.