Arealplanlegging

AT Skog utfører en rekke oppgaver i arealplanlegging:

  • Regulerings- og bebyggelsesplaner for ulike typer arealdisponeringer, som hyttefelt og boligfelt.
  •  Forhåndsvurdering/rådgivning for grunneiere til aktuelle utbygginger og dispensasjonssøknader.
  • Planprogram og konsekvensutredninger.
  • Styring/gjennomføring av planprosesser.
  • Forprosjekt, temaplaner og lignende.

Kontakt arealplanlegger Mona Gundersen:

mona-gundersen-til-nett

 

Epost: mona.gundersen@atskog.no

Mobil: 957 94 342