Du er her: Forside / Årets lokale andelseiermøter i AT Skog – noen refleksjoner

Årets lokale andelseiermøter i AT Skog – noen refleksjoner

– Hva skal vi i skogeierlagene egentlig drive med, var et av spørsmålene jeg fikk på årets årsmøter. Min umiddelbare tilbakemelding var: Er det tvil om det?

Skogeierlagenes rolle har vært i endring de siste årene, spesielt etter at en i 2006 endret regionleddet i skogeiersamvirket. Skogeierforeningene ble da gjort om til andelslag og eierskapet til skogeierforeninger/andelslag ble flyttet fra skogeierlagene til skogeierne. Ved omorganiseringen i 2006 ble også rollen som økonomisk deltaker på vegne av egne medlemmer tatt bort. Eierskapet ble overført fra skogeierlaget til medlemmene.

AT Skog som medlemsorganisasjon var etablert!

Målet med omdanningen fra to-leddet struktur til enleddet, direkte eid av medlemmene, var å styrke organisasjonen totalt sett.

Så hvor står vi nå?

2006 er lenge siden, spesielt når vi tar innover oss den teknologiske utviklingen og måten vi kommuniserer på. På de lokale andelseiermøtene møtte nær 1400 opp i år. Det er en god deltakelse og en økning fra 2016! AT Skog hadde ved årsskifte 7326 medlemmer. Med andre ord er det rundt 6000 medlemmer, som vi må nå på andre arenaer.

Som medlemsorganisasjon og ivaretagelse av det enkelte medlem, har vi derfor en utfordring. Denne utfordringen har mange muligheter! AT Skog og skogeierlagene spiller en viktig rolle i å ta utfordringene og muligheten videre. Både i felleskap og hver for seg på vegne av alle medlemmene.

Og hvordan har markedet endret seg?

Fra 2006 og frem til i dag har det utviklet seg full konkurranse om innkjøp av tømmer fra skogeierne mellom andelslagene og andre private aktører. Markedene for salg av tømmer har gått fra lokalt til globalt. Heldigvis har vi fortsatt sagbruk og industri i Norge, men mellom 30 og 40 % av tømmeret går ut av landet. 2006 virker svært lenge siden i den konteksten!

AT Skog har det siste året jobbet målrettet med kommunikasjon til våre medlemmer. Medlemmene har stått sentralt i budskapet. Vi opplever stort engasjement også langt utover egne medlemmer. Artikkelen om «Tømmergutta» nådde 23 174 personer på AT Skogs Facebook-side!

I AT Skog ligger det en dyp forpliktelse i å være skogeiers førstevalg!

Dette blir vi utfordret på daglig og veien videre blir å videreutvikle medlemsorganisasjonen i den «ånden». Dette er et arbeid som er påbegynt og at en i løpet høsten har en strategi for utfordringene i 2017 og fremover.

Det er viktig å ha med seg historien, men samtidig ikke være bundet av den når vi skal se fremover! 

Skjul