Årsberetning 2015

Vekst, omstilling og konsolidering av virksomheten har preget AT Skog i 2015 Årets hogstvolum ble på 946 283 m3, mot 839 368 m3 i 2014. Hogstvolumet i 2015 er et av de høyeste i AT Skog sin historie. Samlede driftsinntekter ble 618 millioner kr mot 529 millioner kr i 2014.

Pressemlding