AT Skog øker igjen prisen på massevirke

AT Skog er ferdig med forhandlingene med massvirkekjøperne for 2018.

Resultatet av dette gir grunnlag for å øke prisene mer enn de 25 kronene vi økte i oktober. Prisøkningen på massevirke gjelder tømmer innmålt fra 1. januar 2018.

Gjelder alle etter 25. oktober

Ny pris vil gjelde for alle kontrakter som er inngått etter 25. oktober.

Les mer om prisøkningen i oktober her: AT Skog øker prisen på massevirke

Forventningen til økte massevirkepriser har gjort at en del skogeiere har ventet med å melde inn tømmer for vinterhogsten 2018.

Vi forlenger derfor fristen for tømmerinnmelding med motormanuelt tillegg til 20. januar.

Les nyheten om motormanuelt tillegg her: Hogst med motorsag? Les dette!

Ønsker du detaljer om priser i ditt område, kontakt din skogbruksleder: Ansatte

Skrevet av Stine Solbakken
22/12/2017