AT Skog øker prisen på furu

AT Skog øker prisen på furu

 

AT Skog øker prisen på furu sagtømmer (norsk og tysk kvalitet) med 15 kroner per kubikk på nye kontrakter for hogst høsten 2016. Prisen gjelder fra 29. august. Prisøkningen gjelder fram til nyttår eller fram til våre leveringsplaner til kundene er fylt opp.

Prisøkning på gran sagtømmer

Prisen på gran sagtømmer økte med 10 kroner per m³ tidlig i august og gjelder for nye tømmerkontrakter, som kan hogges i høst.

Prisøkning på tømmer til paller

AT Skog bestemte også tidlig i august å utvide geografien for uttak av tømmer til paller. I kommuner med transporttrekk for disse sortimentene, øker AT Skog prisen med 20 kroner per m³. Dette gir lønnsomhet til å ta ut pallevirke i de aller fleste kommuner.

Endringen gjelder følgende sortiment:

130    Gran 2,5 m

231    Furu 3,4 m

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for avtale om befaring og tilbud.