AT Skog øker prisen på massevirke

AT Skog har nå stor etterspørsel etter massevirke. Vi erfarer at markedsprisene på både gran og furu øker i Nord-Europa.

AT Skog øker prisene på massevirke til skogeierne for å stimulere til økt aktivitet i skogen og økte leveranser til en industri som trenger tømmer.

Prisøkningen gjelder nye kontrakter, som tegnes fra 25. oktober.

Gran massevirke:  + 25 kr/m³  (innebærer en videreføring av kampanjepris, som har vært i Telemark i oktober)

Furu massevirke:  + 25 kr/m³

Bjørk massevirke (vinterhogd):  + 20 kr/m³  (til 240 kr/m³ i hele AT Skogs geografi)

Behov for biovirke

Det er også behov for økte leveranser av biovirke for å fylle opp flisleveranser til lokale fjernvarmeanlegg og internasjonale kjøpere.

AT Skog øker derfor prisen på biovirke fra 25. oktober.

Gran, furu, lauv blanding: + 20 kr/m³

Bedre betingelser enn på lenge

Kombinert med tillegget på motormanuelle drifter på 15 kr/m³, bør det nå være god grunn for skogeiere, som driver litt selv i egen skog, å finne fram motorsag og vinsj/tømmerhenger.

Betingelsene er bedre enn på lenge for å rydde jordekanter, kulturlandskap og veikanter – og kunne levere alt virke i ett sortiment.

Les om motormanuelt tillegg her: Tillegg for hogst med motorsag

Husk –  meld inn tømmeret og få godkjent kontrakt før du begynner å hogge!

 

Skrevet av Stine Solbakken
02/11/2017