AT Skog øker massevirkeprisen

AT Skog øker massevirkeprisen

Skogindustrien i det nord-europeiske markedet etterspør mer råstoff. Våre etablerte kunder varsler ønske om økte leveranser neste år. I tillegg ser nye kjøpere for seg leveranser av massevirke fra Agder og Telemark i framtiden.

AT Skog opplever nå så stor etterspørsel at prisene på massevirke kan justeres opp.

På nye kontrakter fra 22. desember øker AT Skog prisene på følgende sortimenter:

Furu massevirke: Økes med 10 kr/m³

Gran massevirke: Økes med 5 kr/m³

Barr massevirke*: Erstatter furu massevirke i Telemark.

Alle priser er inklusiv 10 kr/m³ i andelseiertillegg. Eventuelle stordriftstillegg, eierskiftetillegg m.m. kommer i tillegg.

*Barrsortimentet gir åpning for levering av gran og furu i treslagsvis blanding. Dette kan leveres på fallende lengder mellom 3 og 5,50 med en max. diameter på 70 cm. Dette sortimentet har vært etterspurt av mange som driver motormanuelt.