Prisøkning på massevirke og biovirke

Etterspørselen etter massevirke øker.

AT Skog har derfor økt massevirkeprisen på gran med 15 kr /m³. Prisen på massevirke av furu, sitka og edelgran er økt med 10 kr/m³.

Kald vinter og høy strømpris har også gitt økt etterspørsel etter brenselsflis.

AT Skog trenger mer påfyll på våre lagre med biovirke og prisen på biovirke sort 932 (gran/furu/lauv blanding) har økt med 45 kr/m³.

Dette sortimentet er tilgjengelig for levering i Agder og Telemark.   

Prisene gjelder på nye drifter igangsatt fra 6. januar 2022.

Skrevet av Stine Solbakken
12/01/2022