AT Skog øker prisen på sagtømmer

Prisene på gran og furu sagtømmer har økt med 40 – 65 kr/m³ siden i sommer.

God etterspørsel etter trelast og tømmer har gitt et betydelig løft i sagtømmerprisene gjennom høsten og vinteren.

Høy sagtømmerandel

– Gode leveringsmuligheter for palle-/emballasjetømmer og reduserte kvalitetskrav til sagtømmer, gjør at AT Skog nå har mulighet til å ta ut en svært høy sagtømmerandel. Dette gir ytterligere grunnlag for et godt økonomisk resultat for skogeier, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra.

– Planlegg hogst nå

Prisene på massevirke og biovirke har falt siden toppnivået i 2019, men er fortsatt godt over nivåene i perioden 2014 til 2017.

– Vi oppfordrer derfor skogeierne til å planlegge hogst. AT Skog har fortsatt noe ledig hogstkapasitet i vinter og vår, men det begynner å fylles opp, presiserer Røra.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for å få tilbud på hogst: Ansatte

Skrevet av Stine Solbakken
04/01/2021