AT Skog øker prisene

AT Skog øker prisene

AT Skog øker prisen på gran sagtømmer med 10 kroner per m³. Dette gjelder for nye tømmerkontrakter, som kan hogges sensommer og høst.

Markedet for trelast har vært bra i vår og sommer. Produksjonen på sagbrukene går for fullt for å dekke etterspørselen. Lagrene med sagtømmer er lavere enn det som er normalt for årstiden. Det er derfor viktig å opprettholde høy aktivitet i skogen utover høsten for å utnytte den gode etterspørselen etter sagtømmer.

Økt pris på pallevirke

Massevirkemarkedet er fremdeles svakt, men AT Skog har oppnådd gode avtaler på levering av pallevirke. Erfaringen med uttak av pallevirke er gode. Massevirkevolumet reduseres vesentlig på driftene, der dette tas ut. Netto på drifta øker.

AT Skog ønsker å utvide geografien for uttak av tømmer til paller. I kommuner med transporttrekk for disse sortimentene, øker AT Skog prisen med 20 kroner per m³. Dette gir lønnsomhet til å ta ut pallevirke i de aller fleste kommuner.

Endringen gjelder følgende sortiment:

130    Gran 2,5 m

231    Furu 3,4 m

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for avtale om befaring og tilbud.