AT Skog øker sagtømmerprisen

AT Skog opplever stor etterspørsel etter gran sagtømmer. For å dekke denne etterspørselen øker vi prisen med 32 kroner per kubikk.

Prisøkningen gjelder ved inngåelse av nye tømmerkontrakter fram til 31. mai. Hogsten må utføres senest september 2017.

Kampanjen er basert på et volum på inntil 75 000 kubikk.

Kontakt din lokale skogbruksleder for befaring og hogst: Skogbruksleder

 

Skrevet av Stine Solbakken
19/04/2017