AT Skog søker økonomisjef

AT Skog søker økonomisjef

AT Skog SA er i en spennende fase med vekst og utvikling. Til vårt hovedkontor i Skien søker vi økonomisjef /CFO.

Vi ser etter deg som har bakgrunn fra en ledende økonomifunksjon og interesse for moderne IT-løsninger. En økonomisjef, som sammen med dyktige og motiverte medarbeidere, ivrer etter å videreutvikle selskapet til beste for eierne. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe.

Vår visjon: Stolt fortid – stor fremtid!

Arbeidsoppgaver:

 • Drift av økonomiavdelingen med lederansvar for avdelingens ansatte
 • Løpende oppfølging og kontroll av økonomiske resultater
 • Konsolidering av budsjetter og regnskaper
 • Økonomisk rapportering til konsernets selskaper, avdelinger og styret
 • Kontakt med revisor, herunder all nødvendig dokumentasjon forbundet med revisjon og utarbeidelse av årsregnskap
 • Finansstrategi og plasseringer inkl. likviditetsstyring
 • Sikre god risikostyring og et godt internt kontrollmiljø
 • Bidra aktivt inn i ledergruppen, slik at helheten ivaretas på best mulig måte

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha erfaring fra en ledende økonomifunksjon.
 • Du må ha god forretningsforståelse med evne til å koble økonomi til virksomhetens strategi og operative drift.
 • Du må kunne vise til gode resultater i økonomi- og virksomhetsstyring.
 • Kjennskap til bruk og implementering av IT systemer som strategisk verktøy vil telle positivt.
 • Stillingen krever høyere utdannelse innen økonomi, fortrinnsvis på masternivå.

Utdanningsnivå:

 • Høyskole/universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • Høyskole/universitet, Cand.mag/Siv***

Personlige egenskaper:

 • Du er strategisk og analytisk med et inntektsorientert blikk.
 • Du er en god sparringspartner ift. økonomi og markedsmuligheter.
 • Du er utviklings- og endringsorientert og har interessere for digitalisering.
 • Du har gode samarbeidsevner, er imøtekommende og omgjengelig.
 • Du kommuniserer godt og har bra muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du er en trygg og tydelig leder.
 • Du går foran som et godt eksempel, er strukturert og fleksibel.

Vi tilbyr:

 • 100 % stilling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stort handlingsrom og korte beslutningslinjer
 • Personlig og faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med mange dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Søknadsfrist: Snarest
Spørsmål om stillingen rettes til:  
Seniorrådgiver Anne Hilde Hals 982 13 005 eller seniorrådgiver Erik Aasmundtveit 414 31 938 i Skagerak Consulting AS
Søk på stillingen her: Skagerak Consulting AS

Søk på stillingen her: Finn.no

Om oss:

AT Skog SA er et samvirkeforetak som eies av ca 7.300 skogeiere i Agder-fylkene og Telemark. Omsetningen er ca. 1.000.000 m3 tømmer og 670 mill. kroner. Formålet er å tilby lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester, samt å sikre medlemmenes råderett over egne areal. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter, tilhørende tjenester innen skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid. AT Skog har et betydelig engasjement for utvikling av skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. Konsernet AT Skog har en solid økonomi med 61 ansatte fordelt på distriktskontor i Agder-fylkene og Telemark. Hovedkontoret er i Skien.