AT Skog tilpasser produksjonen

Hovedtyngden av AT Skogs produksjon går fortsatt som normalt til tross for ekstraordinære tider.

Enkelte kunder har utsatt tømmerleveransen fra AT Skog. Som følge av dette må AT Skog gjøre nødvendige produksjonsmessige og markedsmessige tilpasninger.

De berørte entreprenørene er varslet om produksjonsstopp.

Les oppdatert info om markedet:

Tømmermarkedet vår 2020

Eksportmarkedet vår 2020 

Skrevet av Stine Solbakken
20/03/2020