AT Skogs nettbutikk er åpen

AT Skogs nettbutikk er åpen

 

Velkommen inn i nettbutikken!

I medlemsbutikken ønsker vi å tilby kvalitetsprodukter. AT Skog har avtale med Strømmes reklame i Kristiansand, som drifter nettbutikken for oss. Utvalget i butikken vil utvides i takt med erfaring og etterspørsel. Sammen med Michael Romeril (til v) og Martin Brede Johansen i Strømmes, planlegges det salg av arbeidstøy, fritidstøy tilpasset sesonger, sikkerhetsprodukter og diverse andre profileringsprodukter.

Åpen butikk

Utvalget du ser i dag, er en begynnelse. Det blir spennende å se hvordan responsen blir og motta innspill på hva som ønskes i nettbutikken. Fra februar kan du handle i nettbutikken uten innlogging.

Hvorfor nettbutikk?

AT Skog har rundt 7300 andelseiere. Fellesskapet og stoltheten i vår historie kan vi profilere sammen. Caps’en vår er allerede en godt synlig og populær profileringsartikkel. Denne kan nå kjøpes i nettbutikken. Utvalget du vil se i nettbutikken i dag, er valgt ut fra erfaringen med nettbutikker for en rekke bedrifter i Norge. Kontaktperson er Martin Brede Johansen. Du kan kontakte ham på martin@strommes.no

Besøk butikken her: AT Skogs nettbutikk