AT Studio: Markedsnytt og tømmertransport

Markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og CEO Kjersti Denver i Viken AT Market gjør opp status for tømmermarkedet.

Bærekraft- og næringspolitisk sjef, Simon Thorsdal, orienterer om AT Skogs arbeid med tømmertransport. Dette omhandler framkommelighet, veislitasje, trafikksikkerhet og klimautslipp.

Se sendingen her:

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
22/05/2023