AT Studio om marked, skogsvei og skogstell

Se vår nyeste orientering om markedet med marked- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og daglig leder Håkon H. Myhra i Viken AT Market.

Om tømmermarkedet: YouTube

Næringspolitisk sjef Simon Thorsdal forklarer hvorfor skogsbilvei og snuplass for tømmertransporten er en viktig investering. Vi tipser deg også om hvorfor du bør stelle skogen.

Om skogsvei og skogstell: YouTube

Oppslagsbildet viser skogsarbeider Lukasz Szadkowski i Frem Skog, som utfører ungskogpleie hele året.

Skogeiere kan få fra 30 til 70 prosent tilskudd til skogsbilvei og velteplass.
Med ungskogpleie øker du veksten og reduserer kostnader den dagen du skal hogge.
Skrevet av Stine Solbakken
08/06/2021