Avlysning av annonsert høstmøte

Avlysning av annonsert høstmøte

– Basert på den situasjonen vi nå er i vedrørende koronapandemien, lar ikke høstmøte seg gjennomføre slik vi hadde planlagt, forklarer styreleder Olav Veum og administrerende direktør Anders Øynes.

Planen var å gjennomføre et høstmøte i Stavanger 21. oktober.

– Vi arrangerer i stedet 3 lokale alternativer. Disse gjennomføres 13. oktober i Bergen, 14. oktober i Lyngdal og 15. oktober i Bø, samt digitalt i AT Studio 21. oktober der alle skogeierlagslederne inviteres med samtidig. Alle møtene starter klokka 18.00.

De inviterte skogeierlagslederne mottar invitasjon direkte på epost.

– Vi må ta forbehold om de lokale forholdene vedrørende koronasituasjonen når møtedatoene nærmer seg. Å utsette så mange for smitterisiko, både på reise og under opphold, er ikke forsvarlig i den formen vi hadde tenkt å gjennomføre høstmøtet.

– Dette er synd, men hensynet til den enkeltes liv og helse er det viktigste. Vi vil gjennom høsten arrangere ulike temaer digitalt via AT Studio. Eget program er under utarbeidelse.

– Målsettingen er at vi skal nå flest mulig av våre medlemmer med samme informasjon og oppdaterte nyheter. Det oppnår vi gjennom AT Studio. I skrivende stund har over 1600 sett skogkvelden vi arrangerte den 25. august.

– Hele 307 fulgte oss direkte. Hvordan koronapandemien arter seg inn 2021 vet ingen. Vi må derfor avvente med å annonsere store sammenkomster i AT Skogs regi, sier Øynes.

Følg med på vår nettside for oppdatert informasjon om tømmermarkedet og annet aktuelt stoff.