Kostnaden med
BEDRESKOG-avtalen
er tjent inn på et øyeblikk

Trygve / 44 / Froland / Bonde

Section image

Skogen din fortjener det beste!

AT Skog introduserer BEDRESKOG for at din hverdag skal bli enklere. Ikke alle har mulighet til å drifte skogen sin på best mulig måte, men de aller fleste ønsker at skogen skal ha det bra og skape verdi. Under halvparten av eiendommene i AT Skog har ingen eller svært liten aktivitet. Nå kan alle som ønsker det få tilpasset hjelp gjennom BEDRESKOG. Nå blir det enda enklere å være skogeier!

Vi har kompetansen – du bestemmer!

Er du en av disse skogeierne?

 • jeg bor langt unna skogen min
 • jeg har et yrke som ikke gir tid til skogsdrift
 • jeg har arvet skog, men kan ikke forvalte den selv
 • jeg har ikke interesse for skogsdrift, men ønsker god forvaltning
 • jeg har interesse, men trenger hjelp for å komme helt i mål
 • jeg blir eldre og ønsker å etterlate meg sunn og verdifull skog
 • jeg er aktiv skogeier, men ønsker fordelene BEDRESKOG gir

Det minst lønnsomme en kan gjøre, er å ikke gjøre noe

Arne Eiken/AT Skog

Section image

Hva innebærer avtalen i praksis? 

Når du er klar for BEDRESKOG, vil vi hjelpe deg med å benytte avtalen best mulig.

Dine ønsker og ditt ambisjonsnivå bestemmer hvor mye som skal gjøres. AT Skog blir din rådgiver, og sammen tar vi gode valg. Vi starter med en gjennomgang av skogbruksplan og eiendom. Du får informasjon om pris og andre fordeler.

Ønsker du tiltak i forhold til planting, rydding, hogst og lignende, hjelper vi deg å lage en god plan og sørger for at du skaper mest mulig verdi på kort og lang sikt.

Det du ikke ønsker å gjøre selv, kan vi utføre sammen med gode samarbeidspartnere.

Section image

BEDRESKOG

Som bruker av tjenesten BEDRESKOG betaler du et månedlig beløp for å få en rekke fordeler som er skreddersydd for deg som skogeier. Fordelene skal gjøre deg til en bedre skogforvalter på dine premisser og øke verdien av skogen din.

Du får tilgang til noen grunntjenester som i seg selv bidrar til positiv verdiskapning.

I tillegg får du tilgang til alle de produktene og tjenestene du har behov for til gunstige priser

Section image

INNKJØP OG SALG

Innkjøp

 • planting/plantekjøp
 • tynning/hogst
 • ungskogpleie
 • markberedning

BEST PRIS

Salg av tømmer

 • konkurransedyktige priser
 • salgsgaranti
Section image

HJELP MED

 • rådgivning
 • gjennomgang av skogbruksplan
 • tilsyn av eiendommen
 • råd ved skogskader
 • økonomi

HJELP MED

 • søknader
 • rapportering
 • juridisk bistand
Section image

FORDELER

 • skogsarbeidet blir utført av profesjonelle fagfolk
 • rabatt på produkter og tjenester

FORDELER

 • gratis oppdatering av skogbruksplankart
 • enkel håndtering av regnskap

For at du skal være oppdatert og få den hjelpen du trenger, vil vi ta kontakt med jevne mellomrom:

– invitasjon til budsjett- og handlingsplanmøte
– evalueringsmøter
– vi sender SMS når nye dokumenter er tilgjengelig på Min side
– nyheter presenteres på mail og noen ganger på SMS
– statusrapporter etter befaringer i skogen

I tillegg vil du høre fra oss når vi har noe å si som kan ha verdi for deg som skogeier

Vi holder deg oppdatert hele året!

De riktige oppgavene utføres til rett tid – og du får:

… bedre tid
… lavere kostnader
… mer forutsigbarhet
… økt aktivitet i skogen
… en sunnere skog
… økning i eiendommens verdi
… optimal utnyttelse av skog og eiendom
… en bærekraftig skog

Personvern og cookies