BEDRESKOG

Som bruker av tjenesten BEDRESKOG betaler du et månedlig beløp for å få en rekke fordeler som er skreddersydd for deg som skogeier. Fordelene skal gjøre deg til en bedre skogforvalter på dine premisser og øke verdien av skogen din.

Du får tilgang til noen grunntjenester som i seg selv bidrar til positiv verdiskapning.

I tillegg får du tilgang til alle de produktene og tjenestene du har behov for til gunstige priser.


 

GODE PRISER

Innkjøp

 • planting/plantekjøp
 • tynning/hogst
 • ungskogpleie
 • markberedning

Salg av tømmer

 • konkurransedyktige priser
 • salgsgaranti

HJELP MED

 • rådgivning
 • gjennomgang av skogbruksplan
 • tilsyn av eiendommen
 • råd ved skogskader
 • økonomi
 • søknader
 • rapportering
 • juridisk bistand

FORDELER

 • skogsarbeidet blir utført av profesjonelle fagfolk
 • rabatt på produkter og tjenester
 • gratis oppdatering av skogbruksplankart
 • enkel håntering av regnskap

Hva innebærer avtalen i praksis?

Når du er klar for BEDRESKOG, vil vi hjelpe deg med å benytte avtalen best mulig.

Dine ønsker og ditt ambisjonsnivå bestemmer hvor mye som skal gjøres.
AT Skog blir din rådgiver, og sammen tar vi gode valg. Vi starter med en gjennomgang av skogbruksplan og eiendom. Du får informasjon om pris og andre fordeler.

Ønsker du tiltak i forhold til planting, rydding, hogst og lignende, hjelper vi deg å lage en god plan og sørger for at du skaper mest mulig verdi på kort og lang sikt.

Det du ikke ønsker å gjøre selv, kan vi utføre sammen med gode samarbeidspartnere

For at du skal være oppdatert og få den hjelpen du trenger, vil vi ta kontakt med jevne mellomrom:

– invitasjon til budsjett- og handlingsplanmøte
– evalueringsmøter
– vi sender SMS når nye dokumenter er tilgjengelig i Skogeierportalen
– nyheter presenteres på mail og noen ganger på SMS
– statusrapporter etter befaringer i skogen

I tillegg vil du høre fra oss når vi har noe å si som kan ha verdi for deg som skogeier

Vi holder deg oppdatert hele året!

Samarbeidspartnere:

Faun Naturforvaltning

Driver innenfor naturbasert næringsutvikling, naturkartlegging og utredning, fiske og vassdragsforvaltning og viltforvaltning.

www.fnat.no

Samarbeidspartnere:

Azets Norge

Azets er en ledende leverandør av tjenester innenfor regnskap, lønn og HR og økonomisk rådgivning.

www.azets.no

Samarbeidspartnere:

Økonomisk Rådgivning AS

Tilbyr alle typer økonomisk rådgivning til landbruk.

www.okorad.no

Personvern og cookies