Hvor mye koster det?

Prisen dekker fordelen i grunnpakka og varierer ut fra størrelsen på skogen. Pris på uttak av skog, rydding, planting, veibygging og andre investeringer prises på forespørsel.

Forutsetninger:
Eiendommen må ha utarbeidet skogbruksplan og være miljøregistrert.
Du må være medlem i AT Skog og bruke Allma standard.
AT Skog kjøper tømmeret ditt.

Hva er skogbruksplan?

En skogbruksplan gir deg oversikt over ressursene i skogen din. Planen består av lett lesbare kart og råd om hvordan eiendommen bør drives best mulig med hensyn til økonomi og miljø. AT Skog benytter den digitale skogbruksplanen Allma, som gjør at du kan se oppdatert informasjon om skogeiendommen din på pc, nettbrett og mobil.

Hva er miljøregistrering?

Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen. For å selge tømmer, må du ha en miljøsertifisert eiendom. Resultatene legges inn i skogbruksplanen.

Personvern og cookies