Bestill Allma standard

Allma standard er skogbruksplan på internett for pc, nettbrett og mobil. Den bygger videre på Allma basis med flere funksjoner.

 • Alltid oversikt over skogeiendommen
 • Alltid oppdatert informasjon
 • Har du dekning, har du tilgang
 • Har du ikke dekning, laster du ned offline-versjon før du går ut
 • Søk på detaljer (areal, kubikk, miljøfigurer, skogdata m.m)
 • Tegneverktøy
 • Muligheter for å lage kart
 • Oppdatering av tiltak utført av AT Skog er inkludert:

– Gjelder også når skogeier hogger selv og tømmer er solgt gjennom AT Skog

– Planting når skogeier har utført dette selv og planter er kjøpt gjennom AT Skog

 • Andre oppdateringer etter avtale (Grenseendringer, tiltak utført av andre aktører, gamle hogster m.m.)
 • Gjøre gode prioriteringer
 • Allma er et godt dokumentasjonsverktøy

Hvis skogbruksplanen din er av nyere dato (etter 2008), vil du motta brukernavn og passord i løpet av kort tid. Planer produsert før 2008 kan legges inn i påvente av ny takst i kommunen. Har du spørsmål kontakt avdelingsleder for plan, Kjetil Vinje: kv@atskog.no

Priser

Andelseiere i AT Skog: 450 kr/år

Ikke andelseier: 700 kr/år

 

Jeg vil bestille Allma standard