Bestill ALLMA

Benytt skjema under til bestilling av ALLMA.

PRISER

Er du medlem i AT Skog og har kjøpt skogbruksplan av oss: ALLMA basis er gratis.

For andre som ønsker ALLMA basis: 250 kr/år.

Er du medlem i AT Skog og ønsker ALLMA standard med alle funksjoner: 450 kr/år.

For andre som ønsker ALLMA standard: 700 kr/år.

Hva er forskjellen på ALLMA basis og ALLMA standard? Se info lenger ned på denne siden.

Jeg vil bestille ALLMA

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Om skogbruksplanen din er av nyere dato (etter 2008), vil du motta brukernavn og passord i løpet av kort tid. Planer produsert før 2008, kan legges inn i påvente av ny takst i kommunen.

For spørsmål – kontakt avdelingsleder for plan, Kjetil Vinje: kjetil.vinje@atskog.no

Se skogbruksplanens nettside her: ALLMA

Det er mange gode grunner til å bestille en digital skogbruksplan.

Med ALLMA basis får du:

 • Alltid oversikt over skogeiendommen
 • Konkrete forslag til hva du bør utføre av tiltak i skogen
 • Oppdatert informasjon
 • Har du dekning, har du tilgang
 • Har du ikke dekning, laster du ned offline-versjon før du går ut
 • Søk på detaljer (areal, kubikk, miljøfigurer, skogdata m.m.)
 • Enkelt verktøy for gode prioriteringer
 • ALLMA er et godt dokumentasjonsverktøy

Med ALLMA standard får du disse tilleggsfunksjonene:

 • Oppdatert hovedtallsrapport (oversikt over volum og verdi i skogen)
 • Sporlogg/tracklogg
 • Tegneverktøy
 • Verktøy for å lage kart og eksportere kartfiler
 • Andre oppdateringer etter avtale (Grenseendringer, tiltak utført av andre aktører, gamle hogster m.m.)
 • Oppdatering av tiltak utført av AT Skog er inkludert.

– Gjelder også når skogeier hogger selv og tømmer er solgt gjennom AT Skog

– Planting når skogeier har utført dette selv og planter er kjøpt gjennom AT Skog

Åpningsbildet i ALLMA (se under) viser fakta og konkrete forslag til hva som bør gjøres på din skogeiendom. Denne skogeieren har nok tømmer til å bygge 499 eneboliger og planen anbefaler blant annet 646 dekar med tynning av skog. Hva som er klart for hogst, er angitt nederst.