Bestill ALLMA

Benytt skjema under til bestilling av ALLMA.

PRISER

Er du medlem i AT Skog og har kjøpt skogbruksplan av oss: ALLMA basis er gratis.

For andre som ønsker ALLMA basis: 250 kr/år.

Er du medlem i AT Skog og ønsker ALLMA standard med alle funksjoner: 450 kr/år.

For andre som ønsker ALLMA standard: 700 kr/år.

Hva er forskjellen på ALLMA basis og ALLMA standard? Se info lenger ned på denne siden.

Jeg vil bestille ALLMA

Om skogbruksplanen din er av nyere dato (etter 2008), vil du motta brukernavn og passord i løpet av kort tid. Planer produsert før 2008, kan legges inn i påvente av ny takst i kommunen.

For spørsmål – kontakt avdelingsleder for plan, Kjetil Vinje: kv@atskog.no

Se skogbruksplanens nettside her: ALLMA

Det er mange gode grunner til å bestille en digital skogbruksplan.

Med ALLMA basis får du:

 • Alltid oversikt over skogeiendommen
 • Konkrete forslag til hva du bør utføre av tiltak i skogen
 • Oppdatert informasjon
 • Har du dekning, har du tilgang
 • Har du ikke dekning, laster du ned offline-versjon før du går ut
 • Søk på detaljer (areal, kubikk, miljøfigurer, skogdata m.m.)
 • Enkelt verktøy for gode prioriteringer
 • ALLMA er et godt dokumentasjonsverktøy

Med ALLMA standard får du disse tilleggsfunksjonene:

 • Sporlogg/tracklogg
 • Tegneverktøy
 • Verktøy for å lage kart og eksportere kartfiler
 • Andre oppdateringer etter avtale (Grenseendringer, tiltak utført av andre aktører, gamle hogster m.m.)
 • Oppdatering av tiltak utført av AT Skog er inkludert.

– Gjelder også når skogeier hogger selv og tømmer er solgt gjennom AT Skog

– Planting når skogeier har utført dette selv og planter er kjøpt gjennom AT Skog

Åpningsbildet i ALLMA (se under) viser fakta og konkrete forslag til hva som bør gjøres på din skogeiendom. Denne skogeieren har nok tømmer til å bygge 499 eneboliger og planen anbefaler blant annet 646 dekar med tynning av skog. Hva som er klart for hogst, er angitt nederst.