Bestill helikoptergjødsling for 2021

Gjødsling av skog er et av de mest lønnsomme tiltakene du kan gjøre i skogen din.

Nå er det igjen åpnet for skoggjødsling med tilskudd i hele Agder og Telemark.

I den nye femårsperioden vil det være en arealbegrensning på 5000 dekar, som i forrige periode, i nedslagsfeltet mot Skagerak. Arealet ble fort brukt opp sist. AT Skog oppfordrer skogeiere å være raskt ute med bestilling.

AT Skogs kriterier for oppdrag er minimum 180 dekar per oppdrag. Bestand må ligge innenfor 1 km fra landingsplass for helikopter.

Frist for bestilling av helikoptergjødsling: 21. februar

Fordeler med gjødsling

Å gjødsle eldre skog med nitrogen, ca. 10 år før hogst, er et av de mest lønnsomme tiltakene du kan gjøre. Lønnsomheten kommer av økt verditilvekst, økt volumtilvekst og ikke minst ved bruk av skogfond med skattefordel.

Staten bidrar i tillegg med et eget klimatilskudd. Tilskuddssatsene, vilkår og forutsetninger for 2021 er per i dag (22. januar) ikke fastsatt, men de forventes videreført på omtrent samme nivå som tidligere år med 40 prosent tilskudd.

Les mer om effekten her: Gjødsling

Gjødsling av skog vil normalt foregå med helikopter. Dette krever god planlegging med hensyn til arealomfang, distribusjon av gjødsel og hensiktsmessige landingsplasser. AT Skog bidrar derfor til samordning av oppdrag.

Send henvendelse i skjema eller kontakt lokal skogbruksleder: Skogbruksleder

 

Jeg ønsker kontakt om skoggjødsling

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Skrevet av Stine Solbakken
22/01/2021