Bestill høstplanter her!

Bestill høstplanter her!

Pål Hekkli i AT Skog jobber med skogkulturoppdrag i Telemark.

Ønsker du å plante i år, er det ikke for sent. Bestill planter i august!

Bestillingsskjema finner du her: Bestill planter og planting

2-årige planter av gran M95 og M60 er mer etterspurt enn noen gang. Mange forsøk utført av forskningsmiljø i Norge, viser at 2-årige planter er mer robuste mot for eksempel snutebiller og vegetasjon. Derfor satser AT Skog på denne plantetypen. Oktober og november er ofte fine plantemåneder.

Etter hogst skal det plantes

En viktig del av skogforvaltningen, er å plante ny skog og erstatte hogd skog. Skogeiere er pålagt å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst.

Årlig binder den stående skogen i Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp. Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene, er viktig når ny skog plantes.

FAKTA

Høstplanting

FORDELER: Mindre snutebilleskader, som kan skyldes at plantene får større sjanse til å etablere seg før billene er ute på sitt næringsgnag neste vår. 1-årige pluggplanter er mer utsatt enn 2-årige (Nibio Hedmark).

BRUK 2-ÅRIGE: Ettårige pluggplanter bør ikke brukes til høstplanting. Høstplanting bør skje etter medio september (Skogforsk).

MINSTEHØYDE: Pluggplanter av gran bør ha en viss minstehøyde. Plantetypen M60 har best overlevelse og er størst etter 3-4 sesonger.

PLANTETIPS: Plant ved stubber, rotgreiner, stein, bult osv. I skrånende terreng bør plantene settes nedenfor stubben eller steinen.

Artikkel med plantetips finner du her: Slik planter Nico by the stubbe