Bestill planter nå

planting-illustrasjon

Skal du ha planter til våren, er det lurt å sende bestilling nå.

Hogstaktiviteten har økt og dermed øker også etterspørselen etter planter. AT Skog har leveringsavtale med Norgesplanter, som er hovedleverandøren til AT Skog.

Bestill her: Min side

– Det er ingen frist for å bestille planter. Plantene blir tildelt etter hvert som bestillingene kommer inn og tilpasset beholdningen.

– Siden produksjonen av planter er en toårig prosess, tar det litt tid å justere produksjonen, sier skogkulturansvarlig Pål Hekkli i AT Skogs skogkulturteam.

tomt for M60

For våren er det dessverre ingen tilgjengelige M60-planter.

– I denne situasjonen oppfordrer vi skogeiere til å bestille M95-planter fremfor å vente et år med å plante, sier Hekkli.

Bestillingen legges inn via Min side. Når beholdningen av planter er brukt opp, fjernes muligheten for å bestille planter.

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
03/12/2021