Bestill ungskogpleie før 17. mai

Bestill ungskogpleie før 17. mai

Skogkulturkoordinator i AT Skog, Pål Hekkli (til h) og skogsarbeider Igor Pleško er klar for oppdrag i ungskogpleie.

Benytt deg av AT Skogs vårkampanje på ungskogpleie.

Bestiller du ungskogpleie innen 17. mai, får du 10 % rabatt på veiledende timepris (405 kroner).

– Ungskogpleie er en av de mest fornuftige tiltakene du kan utføre i skogen, sier skogkulturkoordinator Pål Hekkli i AT Skog.

Sjekk med AT Skogs fagfolk eller skogbruksplanen for behov for stell og pleie i egen skog. AT Skog kan hjelpe til med veiledning og arbeidskraft.

Minimum 10 mål

–  Tilbudet forutsetter at oppdraget er berettiget tilskudd fra kommunen, minimum 10 mål i omfang og at jobben kan gjennomføres i løpet av 2018, sier Hekkli. Ta kontakt med lokal skogbrukssjef for informasjon om tilskuddssatsen i din kommune.

– Bestillingen må være gitt enten til AT Skogs servicekontor, skogbruksleder eller skogkulturgruppa innen fristen for at tilbudet kan gis, presierer Hekkli.

Kontaktinformasjon til skogkulturgruppa og skogbruksledere finner du her: Ansatte

Kontakt AT Skog om ungskogpleie her: Kontaktskjema ungskogpleie

Eventuelle befaringer kan gjøres i ettertid. AT Skog står fritt til å velge arbeidskraft og tidspunkt for gjennomføring.

Derfor bør du rydde i skogen:

  • Du velger ut de trærne du vil satse videre på
  • De gjenstående trærne får en bedre vekst
  • Bedre kvalitet på tømmeret når skogen skal hogges og dermed bedre pris
  • En ryddig skog gir lavere driftskostnader på hogsttidspunktet
  • Stubbeskudd gir et godt viltbeite
  • Tilskuddsordning, som dekker 30 til 40 % av utført ungskogpleie
  • Kostnadene kan dekkes med skogfond, som er skattefrie midler
  • Skogen blir mer stabil mot vær og vind
  • Gir en fin skog for rekreasjon og turer