Bestilling av ungskogpleie

AT Skog utfører ungskogpleie til konkurransedyktige priser. Ungskogpleien bedrer vekstforholdene for fremtidstrærne. Disse trærne vil gi størst mulig verdi for skogeier. Med ryddig ungskog, som gir god plass til hvert tre, vil lønnsomheten øke vesentlig når skogen skal hogges senere.

Les mer om hvorfor skogen trenger pleie her: Ungskogpleie

AT Skog har flinke og effektive entreprenører, som utfører arbeidet på timebasis. Tidsforbruket varierer med høyde og tetthet i bestand.

Timepris for motormanuelt arbeid er 385 kroner per time.

Pris per dekar ligger normalt i intervallet 380 til 650 kroner.

Bestilling av ungskogpleie