Markedsnytt, ny PEFC og hva medlemmene mener om bærekraft/miljø

I februar har vi hatt to sendinger i AT Studio. Se de her:

Markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og CEO i Viken AT Market, Håkon H. Myhra, gjør opp status for tømmermarkedet i inn- og utland.

Bærekraft- og næringspolitisk sjef, Simon Thorsdal, om resultater fra den siste medlemsundersøkelsen der skogeierne besvarte spørsmål om bærekraft/miljø. Revidert utgave av Norsk PEFC Skogstandard gjelder fra 1. mars 2023 og vi oppsummerer nye krav og endringer.

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
20/02/2023