Bygger vei for Sebastian (5)

Bygger vei for Sebastian (5)

Anne og Eirik skal innvie en 2 kilometer lang vei i år. – Denne investeringen gjør vi for sønnen vår, sier de to.

Sammen med fire andre skogeiere, skal skogsbilveien til 2,1 millioner kroner bygges oppover ei li i Flåbygd i Nome.

– Veien skal erstatte en enkel traktorvei fra svigerfars tid. Nå blir det skogsbilvei som skal tåle tømmerbil og skogsmaskiner, sier Eirik Christiansen.

Ønsket ny vei lenge

For at investeringen skal forsvares økonomisk, må de fem skogeierne samlet hogge 7000 kubikk. Hogsten starter til våren. Med oppgradert vei, står det mer tømmer i området som kan hogges i årene framover.

– Tre av oss grunneiere eier 90 prosent av veien. Vi har snakket lenge om å gjøre noe med veien. Det gir en stor gevinst for framtiden.

– For vår del gjør vi dette for neste generasjon. Vi bygger vei for Sebastian, sier foreldrene.

Veifinansiering gjennom AT Skog

Når veien må bygges før tømmer kan tas ut, trengs det penger. Løsningen for Eirik Christiansen og Anne Sundbø ble AT Skogs nye tilbud om veifinansiering.

Med det nye produkttilbudet, AT veifinans, forskutterer AT Skog utgiftene til skogsbilvei der hogst er mulig. Tømmeret som tas ut, dekker utgiftene.

50 % tilskudd

Med hjelp fra leder av AT Skogs planavdeling, Kjetil Vinje, fikk Eirik og Anne hjelp med søknad om tilskudd. Skogeier kan få opptil 50 prosent i tilskudd.

– Hjelpen fra Kjetil var proff og grundig. Vi fikk 50 prosent tilskudd til veiprosjektet. For å forsvare vår andel av investeringen, må vi hogge 4000 kubikk. Etter det volumet, begynner vi å tjene penger på hogsten.

Åpner for økt aktivitet

– Vi får hogd ut verdier og plantet ny skog. Økt vekst i skogen og mer aktivitet, er et fornuftig grep med tanke på framtiden. Veien vil også åpne opp for jaktterreng, bruk av familiehytter og rekreasjon for folk flest, forklarer Eirik.

– Vi kan ikke låne 300 000 kroner for å finansiere en vei. For oss er mellomfinansieringen til AT Skog en kjempegod løsning. Gevinsten for begge parter, er tilgangen på tømmerverdier.

9. generasjon

Anne er odelsjenta og overtok gården Tveit i Flåbygd i 2016. Hun er 9. generasjon på gården.

– Med overtakelse følger det mange utgifter. Selv om vi overtar en godt driftet gård og skogeiendom, er det mye som skal oppgraderes. For oss har derfor veifinansieringen gjort denne aktiviteten mulig, sier Anne, som har 3000 mål skog.

Eirik har hatt en bratt læringskurve etter at han møtte Anne.

Krevende og moro

– Det føles bra å være gårdsgutt, men det er mye å sette seg inn i. Jeg er en bygutt fra Horten, som ikke kunne noe om skogbruk. Overgangen har vært overveldende.

– Mye jeg skal forstå, som regnskap og skogfond, er krevende – men det er veldig moro, sier Eirik, som er teknisk løsningsrådgiver for Microsoft. Anne er avdelingsleder for hjemmesykepleien i Nome.

Slipper å ta opp lån

– Veifinansieringen gjennom AT Skog vil senke terskelen for å bygge vei. Tilveksten i Norge er mye høyere enn det som blir hogd. Manglende veidekning gjør mye tømmer utilgjengelig.

– Med AT veifinans slipper skogeieren å ta opp lån i banken til veiprosjektet. AT Skog benytter godkjente veiplanleggere og vi har ansatte som bistår søknader om byggetillatelse og tilskudd, sier produkt- og tjenestesjef i AT Skog, Arne Eiken.

Planlegger du et veiprosjekt?

Ta kontakt med skogbruksleder i ditt område eller Arne Eiken: arne.eiken@atskog.no / 945 29 044