Dyktige folk i nye stillinger

Dyktige folk i nye stillinger

AT Skog, Norsk Skogrydding og Viken AT Market har nye ansatte fra 1. januar.

I eksportselskapet Viken AT Market er Håkon H. Myhra ansatt som daglig leder for selskapet.

Myhra kommer fra jobben som Key Account Manager i samme selskap, hvor han har vært en viktig bidragsyter i å utvikle selskapet.

Myhra overtar nå som daglig leder etter Anders Roger Øynes, som har vært fungerende daglig leder siden oppstarten i 2016.

AT Skog og Viken Skog eier 50 % hver av Viken AT Market, som er blitt et av de ledende eksportselskapene overfor treindustrien i særlig Skandinavia, Baltikum og Nord-Europa.

Daglig leder for skogrydding

Reidar Strand er ansatt som daglig leder i Norsk Skogrydding AS fra 1. januar.

Han kommer fra stillingen som teamleder for linjerydding i AT Skog. Han har også jobbet som skogbruksleder i AT Skog i 40 år.

Norsk Skogrydding AS er et nyetablert selskap i linje- og trasérydding med tilhørende tjenester. Selskapet tar utgangspunkt i eksisterende virksomheter i AT Skog og SB Skog.

Agder Linjerydding er et 100 % eid datterselskap av Norsk Skogrydding, som eies av AT Skog Invest og Viken med 50 % hver.

Det skal legges inn anbud og jobbes med prosjekter innen skogrelaterte tjenester på nasjonalt nivå.

Ny produksjonsleder i AT Skog

Fra 1. januar er Magnus Austad ansatt som produksjonsleder i AT Skog med ansvar for område Nord Vest.

Han har vikariert som produksjonsleder siden midten av juli i fjor, først i region Sør Vest og de siste månedene i Nord Vest.

Austad er utdannet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås med master i skogfag og bachelor i biologi.

Økonomisjefen er på plass

I oktober ble det klart at AT Skogs nye økonomisjef heter Marianne Gulløy Lia. Hun hadde sin første arbeidsdag 2. januar.

Du kan lese mer her: Den nye økonomisjefen heter Marianne