Medlemskap og eierfordeler

Som medlem i AT Skog, er du medeier i et skogeierfelleskap med rundt 7300 skogeiere i Agder og Telemark. AT Skog jobber for skogeiernes økonomiske og næringspolitiske interesser. Sammen med 5 andre andelslag i Norge, jobber også AT Skog med skogpolitikk gjennom Norges skogeierforbund. Våre 51 skogeierlag tilbyr medlemmene aktivitet, kompetanse og nettverk i lokalmiljøet.

Dine viktigste fordeler som medlem:

 • Fortrinnsrett til avsetning av tømmer gjennom AT Skog
 • Andelseiertillegg og eierskiftetillegg i forbindelse med tømmeroppgjør
 • Rett til eventuell etterbetaling for tømmeromsetning og forrentning av innskutt andelskapital
 • En del konsulenttjenester og rådgivningstjenester til redusert pris
 • Rådgivning og hjelp med næringspolitisk saker
 • Mulighet for å benytte deg av innskuddsordning
 • Allma basis, gratis basisversjon av vår digitale skogbruksplan
 • Den kollektive ansvarsforsikringen Hvisat. for alle dine private veier
 • Påvirke AT Skog gjennom eierskap
 • Delta i faglige arrangementer i det lokale skogeierlaget og AT Skog
 • Advokatbistand
 • Tidsskriftet Skog
 • Fordelsprogrammet Agrol

Ønsker du å bli medlem? Kontakt oss på atpost@atskog.no eller fyll ut tegningsblanketten og send den til AT Skog, Postboks 116 Sentrum, 3701 Skien og merk den «Tegningsblankett AT Skog».

Les vedtektene våre her: Vedtekter AT Skog