Medlemskap og eierfordeler

Som medlem i AT Skog, er du medeier i et skogeierfelleskap med rundt 9100 skogeiere i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. AT Skog jobber for skogeiernes økonomiske og næringspolitiske interesser. Sammen med 3 andre skogeiersamvirker i Norge, jobber også AT Skog med skogpolitikk gjennom Norges skogeierforbund. Skogeierlagene i vår geografi tilbyr medlemmene aktivitet, kompetanse og nettverk i lokalmiljøet.

Dine viktigste fordeler som medlem:

 • Fortrinnsrett til avsetning av tømmer gjennom AT Skog
 • Stordriftstillegg og eierskiftetillegg i forbindelse med tømmeroppgjør
 • Rett til eventuell etterbetaling for tømmeromsetning og forrentning av innskutt andelskapital
 • En del konsulenttjenester og rådgivningstjenester til redusert pris
 • Rådgivning og hjelp med næringspolitisk saker
 • Mulighet for å benytte deg av innskuddsordning
 • Benytte deg av AT veifinans – AT Skog forskutterer utgiftene til skogsbilvei der hogst er mulig
 • 10 % rabatt på brukontroll. Kontakt Akontroll
 • Allma basis, gratis basisversjon av vår digitale skogbruksplan
 • Den kollektive ansvarsforsikringen Hvisat for alle dine private veier
 • Påvirke AT Skog gjennom eierskap
 • Delta i faglige arrangement i det lokale skogeierlaget og AT Skog
 • Advokatbistand
 • Magasinet Skog med nyhetsbrevet fra AT Skog 8 ganger/år
 • Fordelsprogrammet Agrol

Ønsker du å bli medlem? Tegningsblankett

Les vedtektene våre her: Vedtekter AT Skog