Tømmermarked eksport sommer 2019

Tømmermarked eksport sommer 2019

Som vanlig inn mot sommermånedene, er det mye tømmer i markedet. Det gjelder både sagtømmer og massevirke.

I Baltikum og Skandinavia er produksjonen i skogen redusert og flere aktører velger nå å stoppe produksjonen i noen uker i sommer. Fortsatt stort utbud av billeskadet tømmer i Mellom-Europa, presser priser på både tømmer, trelast og biprodukter fra trelastindustrien. I all hovedsak er det fortsatt gode konjunkturer globalt. Det gir fortsatt god etterspørsel etter produkter fra skogindustrien, men prisene er under press i markeder med stort utbud.

Trelastmarkedet

–Trelastprisene nådde toppen i fjerde kvartal i fjor og har siden da fått en korreksjon fra et høyt nivå, oppsummerer Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

– Prisene har definitivt falt mer i eksportmarkedene enn hva vi ser innenlands. Trelastindustrien i Tyskland og Mellom-Europa produserer for fullt i et marked hvor de kjøper tømmer billig og inntil nylig fortsatt har hatt gode trelastpriser. Trelastprisene er imidlertid under sterkt press fordi tømmerprisene i Mellom-Europa er svært lave og kundene forventer at trelastprisene skal følge etter. Høy produksjon hos sagbrukene gir også stort utbud av celluloseflis og sagflis. Prisene på biprodukter fra trelastindustrien har derfor falt mye siste måneden.

Papir og tremasse

– Prisen på tremasse fortsetter å falle og lagrene øker. Prisnivået er fortsatt bra, men forventes å krype under 1.000 $/tonn inn i tredje kvartal. Etter å ha fått gjennom en prisøkning på avispapir og magasinpapir ved årsskiftet, er dessverre prisene igjen under press. Markedet har svart på prisøkningene med å redusere kjøpet. Treforedlingsindustrien tilpasser seg markedene ved å konvertere papirmaskiner fra produkter, som har en fallende markedstrend, til mer etterspurte kvaliteter. For øyeblikket gir dette dessverre en overproduksjon innenfor papirkvaliteter til kartong og emballasje.

Korreksjon i tømmermarkedet

– Vi kommer nå fra en situasjon i 2018 hvor det var en underbalanse på både sagtømmer og massevirke i Skandinavia og Baltikum, mens Mellom-Europa hadde mer enn nok av tømmer. I dag er det en helt annen balanse i virkesmarkedet i Skandinavia og Baltikum, hvor skogindustrien stort sett har fulle tømmertomter. I tillegg er det en berettiget frykt for at vi skal se store angrep av barkbiller i Sverige og Norge også. I et fritt marked er det da helt naturlig at prisene får en korreksjon fra et høyt nivå.

Sagbrukskonsernene Vida og Holmen i Sverige annonserte tidlig i mai måned en prisreduksjon på 50,- SEK/m3 for gran sagtømmer og 30,- SEK/m3 for furu sagtømmer, mens Södra annonserte en ytterligere prisnedgang i mai på 35,- SEK/m3. Totalt har det svenske markedet redusert listeprisene med 50 – 60 SEK/m3 for gran og noe mindre for furu.

– Som følge av det store utbudet av tømmer i Mellom-Europa er eksporten mot disse landene veldig krevende for tiden, men det er nå man får se hva langsiktige relasjoner betyr, forklarer Myhra.

– Når det gjelder massevirke har nå svensk skogindustri, som forventet, redusert volumene fra Baltikum. Det betyr også at prisene i Baltikum er betydelig redusert fra et svært høyt nivå i 2018. De offisielt annonserte prislistene i Sverige er uendret, men de mer individuelle pristilleggene som ofte gis i Sverige får man ikke lenger. Ved inngang til tredje kvartal er massevirkeprisene i Skandinavia under press, men langt mindre enn hva vi ser i Baltikum og Mellom-Europa.