Tømmermarked eksport vår/sommer 2019

Tømmermarked eksport vår/sommer 2019

Som vanlig på våren og inn mot sommermånedene, er det mye tømmer i markedet. Det gjelder både sagtømmer og massevirke.

I tillegg er markedet preget av stor usikkerhet med hensyn til både handelskrig mellom USA og Kina og uroen rundt Brexit. Det er fortsatt stort utbud av billeskadet tømmer i Mellom-Europa og dette presser priser både på tømmer, trelast og biprodukter fra trelastindustrien.

I all hovedsak er det fortsatt gode konjunkturer globalt som fortsatt gir god etterspørsel etter produkter fra skogindustrien, men prisene er under press i markeder med stort utbud.

Trelastmarkedet

– Trelastprisene nådde toppen i fjerde kvartal i fjor og har siden da fått en korreksjon fra et høyt nivå, sier daglig leder Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

– Prisene har definitivt falt mer i eksportmarkedene enn hva vi ser innenlands. Trelastindustrien i Tyskland og Mellom-Europa produserer for fullt i et marked hvor de kjøper tømmer billig og inntil nylig fortsatt har hatt gode trelastpriser.

– Trelastprisene er imidlertid under sterkt press fordi tømmerprisene i Mellom-Europa er svært lave og kundene forventer at trelastprisene skal følge etter. Høy produksjon hos sagbrukene gir også stort utbud av celluloseflis og sagflis. Prisene på biprodukter fra trelastindustrien har derfor falt mye den siste måneden.

Papir og tremasse

– Prisen på tremasse fortsetter å falle og lagrene øker. Prisnivået er fortsatt på over 1000 dollar/tonn, som ansees for å være høyt. Etter å ha fått gjennom en prisøkning på avispapir og magasinpapir ved årsskiftet, er dessverre prisene igjen under press. Markedet har svart på prisøkningene med å redusere kjøpet.

– Treforedlingsindustrien tilpasser seg markedene ved å konvertere papirmaskiner fra produkter, som har en fallende markedstrend, til mer etterspurte kvaliteter. For øyeblikket gir dette dessverre en overproduksjon innenfor papirkvaliteter til kartong og emballasje.

Korreksjon i tømmermarkedet

– Vi kommer nå fra en situasjon i 2018 hvor det var en underbalanse på både sagtømmer og massevirke i Skandinavia og Baltikum, mens Mellom-Europa hadde mer enn nok av tømmer. I dag er det en helt annen balanse i virkesmarkedet i Skandinavia og Baltikum, hvor skogindustrien stort sett har fulle tømmertomter. I tillegg er det en berettiget frykt for at vi også skal se store angrep av barkbiller i Sverige og Norge. I et fritt marked er det da helt naturlig at prisene får en korreksjon fra et høyt nivå.

Sagbrukskonsernene Vida og Holmen i Sverige annonserte tidlig i mai om en prisreduksjon på 50,- SEK/m3 for gran sagtømmer og 30,- SEK/m3 for furu sagtømmer.

– Som følge av det store utbudet av tømmer i Mellom-Europa, er eksporten mot disse landene veldig krevende for tiden, men det er nå man får se hva langsiktige relasjoner betyr, forklarer Myhra.

– Når det gjelder massevirke, har nå svensk skogindustri som forventet redusert volumene fra Baltikum. Det betyr også at prisene i Baltikum er betydelig redusert fra et svært høyt nivå i 2018. De offisielt annonserte prislistene i Sverige er uendret, men de mer individuelle pristilleggene som ofte gis i Sverige får man ikke lenger.

– I Mellom-Europa er det ingen som lenger tør å si noe om når de forventer at virkessituasjonen kommer mer i balanse. Billeskadene ser ikke ut til å ha noen ende så langt og for mange skogeiere oppleves situasjonen svært dramatisk, avslutter daglig leder i Viken AT Market.