Tømmermarked eksport vinter 2019

Tømmermarked eksport vinter 2019

Eksportmarkedet for sagtømmer og massevirke er fortsatt godt, men generelt er markedet preget av usikkerhet. Prisene har nådd toppen og prisene i eksportmarkedet er under press.

Massevirkeprisene i Norge økte ved inngangen til 2019, mens listeprisene i Sverige forble uendret. I Baltikum har massevirkeprisene fått en betydelig reduksjon, dog fra et svært høyt nivå.

Det er åpenbart en bedre balanse i fibermarkedet enn hva situasjonen var i 2018. Ellers er det europeiske virkesmarkedet fortsatt preget av store utbud av billeskadet tømmer, som trolig vil prege mesteparten av 2019.

Trelastmarkedet

– Etter at trelastprisene i USA raste fra et historisk høyt nivå sist sommer, ser det nå ut til at prisene øker og er i ferd med å normalisere seg på et mer brukbart nivå, forklarer Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

– Sverige har hatt en svakere utvikling i byggeaktiviteten enn hva vi ser ellers i Europa, noe som påvirker det innenlandske trelastmarkedet. Tysk trelastindustri har forventninger om uendrede priser på trelast kommende måneder etter at trelastprisene fikk en nedgang ved starten av året.

Papir og tremasse

– Prisen på langfibret tremasse fikk nok en prisreduksjon i januar og det forventes ytterligere press på pris. Prisnivået er imidlertid fortsatt på et veldig høyt nivå, men lageroppbygging i europeiske havner har presset prisene ned fra et historisk høyt nivå i november 2018. Både avispapir og magasinpapir fikk økte priser ved årsskiftet, mens kartong og emballasje dessverre har hatt en negativ prisutvikling i vinter.

Fortsatt godt tømmermarked

– Det er fortsatt god etterspørsel etter både sagtømmer og massevirke i Skandinavia og Baltikum. Riktignok er det et litt avventende marked, som skyldes en generell usikkerhet i de internasjonale markedene. Dette er knyttet til både handelskrig mellom USA og Kina – og Storbritannias Brexit-avtale.

Södra annonserte i januar «marknadsanpassning» av sagtømmerprisene, hvilket innebar prisreduksjoner på henholdsvis 25,- SEK/m3 fub og 10,- SEK/m3 fub for gran og furu.

– Mellom – Europa preges fortsatt av de store barkbilleangrepene i 2018. Opprydding av både stormvirke og billetømmer tar lenger tid enn forventet. Stadig vekk dukker større volumer med skadd skog opp. Det er selvfølgelig knyttet stor spenning til sommeren 2019 om hvorvidt angrepene vil eskalere ytterligere. Uansett er det nå store utbud av billeskadd tømmer i markedet.

– Som følge av det store utbudet av tømmer i Mellom – Europa, er eksporten mot disse landene fortsatt krevende. Men det er en vilje til å opprettholde kanalene fra våre langsiktige eksportkunder, sier Myhra.

– Vi hadde forventet betydelig økning i massevirkeandeler i 2018, som følge av økte massevirkepriser, men effekten kom først i fjerde kvartal. I fjerde kvartal og inn i 2019, ser vi nå en markert økning i massevirkevolum. Vi ser også at de såkalte «second quality» sortimentene for eksport, delvis blir utkonkurrert på pris av massevirke, avslutter Myhra.