Er du ny skogeier?

Er du ny skogeier?

Sigrid Susaas har overtatt foreldrenes skogeiendom og er medlem i AT Skog.

Har du skogeiendom, men vet ikke hvor du skal begynne?

Da har AT Skog fellesskapet og fagkompetansen du trenger – uansett om du ønsker å være en aktiv eller passiv skogeier.

Hvem kan jeg kontakte?

Din første kontakt i AT Skog er skogbrukslederne.

  • Skogbrukslederne i AT Skog er din skogfaglige rådgiver, som vurderer skogseiendommens verdier og muligheter.
  • Som andelseier er du garantert omsetning av tømmeret ditt gjennom AT Skog.
  • AT Skog kan utføre alle nødvendige oppgaver i skogbruket. Fra stubbe til kunde, fra planting og skogpleie til langsiktige forvaltningsplaner til glede for kommende generasjoner.
  • Les mer om AT Skogs produkt for et enklere og mer lønnsomt skogbruk her: BEDRESKOG
  • Som medlem i AT Skog kan du benytte deg av alle våre skogbrukstjenester fra A til Å.

Finn kontaktperson i ditt distrikt her: Skogbruksleder

 

Er du ny skogeier i AT Skog og trenger en plan for skogen din?

Da kan vi hjelpe deg med skog- og miljøplan.

Kontakt Kjetil Vinje: kv@atskog.no

 

Har du allerede en plan og ønsker denne digitalt?

Du kan sjekke om den digitale skogbruksplanen, Allma, er tilgjengelig for din eiendom.

Kontakt Jon Bjarne Onsøien: jbo@atskog.no

 

Er du skogeier og lurer på om du bør bli andelseier i AT Skog?

Les om medlemsfordeler: Medlemskap og eierfordeler

Tegningsblankett for medlemskap her: Tegningsblankett AT Skog SA

Kontakt Åse Vinje: aase.vinje@atskog.no