Er du vår nye skogbruksleder?

Skogressursene representerer store muligheter i fremtidens fornybare samfunn.

AT Skog har ambisiøse mål og gode forutsetninger for å løfte skognæringens omfang og lønnsomhet, både for våre eiere og egen virksomhet.

Vi søker:

Skogbruksleder i nedre Telemark

Skogbruksleder i AT Skog er ansvarlig for kontrakter knyttet til kjøp og salg av tømmerdrifter og skogkulturoppdrag. Dette medfører nær kontakt og samarbeid med skogeiere, skogeierlag og kommunale skogmyndigheter.

Deler av arbeidshverdagen vil gå med på planlegging og oppfølging av tømmerdrifter i samarbeid med våre entreprenører. Arbeidet som skogbruksleder er i utvikling og innebærer bruk av avanserte IKT- verktøy for å synliggjøre skogressurser og sikre rasjonell gjennomføring av oppdrag for skogeierne.

Stillingens arbeidsområde vil i hovedsak være Drangedal med tilgrensende kommuner.

Kontorplass for stillingen vil være ved hovedkontoret til AT Skog i Skien.

Søknadsfrist: 7. juni 2021

Se hele stillingsutlysningen: finn.no

Om oss:

AT Skog SA er et samvirkeforetak med 9200 medlemmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Omsetningen er ca. 1 500 000 m³ tømmer og 1,1 mrd. kroner. Formålet er å tilby lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester, samt å sikre medlemmenes råderett over egne arealer. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter, tilhørende tjenester innen skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid. AT Skog har et betydelig engasjement for utvikling av skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. Hovedkontoret er i Skien.