Flisproduksjonen flyttes fra Herre

Flisproduksjonen flyttes fra Herre

AT Skog flytter produksjonen av bioenergiflis fra Herre.

AT Skog har i lengre tid jobbet med å finne en ny lokasjon til flisproduksjonen og har nå denne løsningen på plass. Flisingen, som i dag blant annet utføres på AT Terminal i Bamble, vil bli flyttet.

AT Skog vil snarest og innen 1. mai være på plass på den nye lokasjonen.

Med dette grepet styrker AT Skog kapasiteten og håndteringen av tømmer på terminalen på Herre. Samtidig vil flyttingen gi oss en god posisjon til levering av fornybar og miljøvennlig bioenergiflis til blant andre Skien Fjernvarme.

Kontaktperson i AT Skog:

Avdelingsleder for skog og drift, Hans Erik Røra.

Mobil: 901 29 336

Epost: her@atskog.no