Forsinket innkjøring av biovirke

Vinteren 2019/20 var varm. Forbruket av flis på flisfyringsanleggene, som AT Skog leverer til, ble vesentlig lavere enn planlagt.

AT Skog har et stort lager av biovirke på våre kaier og flisterminaler. Vi kjører inn biovirke løpende etter hvert som vi har lagringsplass. Skogeiere må forvente at biovirke blir liggende en stund før det blir hentet.

Vi håper at skogeierne er tålmodige med oss.

Prisene på biovirke vil bli avregnet til avtalt pris når dette blir kjørt inn.