Forsinket innkjøring av biovirke

Vinteren 2019/20 var varm. Forbruket av flis på flisfyringsanleggene, som AT Skog leverer til, ble vesentlig lavere enn planlagt.

AT Skog har et stort lager av biovirke på våre kaier og flisterminaler ved inngangen til sommeren. Vi har ikke plass til å kjøre inn alt vinterhogd biovirke, som ligger ute ved skogsbilvei, før fyringssesongen er i full gang igjen i september/oktober.

Vi håper at skogeierne er tålmodige med oss og har forståelse for at dette virket blir liggende lenger enn normalt.

Prisene på biovirke har falt nå i vår, men biovirke fra i vinter vil selvfølgelig bli avregnet til avtalt pris når dette blir kjørt inn.