Forskerne søker skogeiere

Forskerne søker skogeiere

Skogeierne i AT Skog oppfordres til å bidra i en internasjonal spørreundersøkelse om forvaltning av skogtregenetiske ressurser. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) er partner i prosjektet.

Styrker samspillet

– Undersøkelsen er svært viktig for å styrke samspillet mellom forskning og praktisk forvaltning, understreker NIBIO.

Undersøkelsen er en del av et europeisk initiativ, organisert av EU-prosjektet GenTree. Andelseiere i AT Skog er ønsket som bidragsytere til den internasjonale skogforskningen. Du kan svare anonymt eller oppgi din epostadresse. Det tar cirka 20 minutter å besvare undersøkelsen.

Du finner undersøkelsen her

Fra politikere til frøprodusenter

Undersøkelsen er rettet mot skogforvaltning, skogpolitikk, skogeiere, skogplanteskoler, skogplanteforedlere og frøprodusenter.
Undersøkelsen finnes på forskjellige språk, inkludert dansk. Når du starter undersøkelsen, vil du bli spurt om hvilken kategori du hører til, for eksempel skogeier, skogforvalter, skogplanteforedler, planteskole, industri eller politikk/planlegging. Spørsmålene du får videre, vil så være tilpasset din rolle.

Deler resultatene

Norge er et av landene i Europa, sammen med Sverige og Finland, som har størst fokus på skogplanting og bruk av foredlet materiale. Undersøkelsen vil bidra til å utvikle skogforvaltningen i møte med klimaendringer.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli utarbeidet av prosjektpartnerne fra European Forest Institute og Biodiversity International. Resultatene vil bli tilgjengelig på GenTrees internettside og være tilgjengelig for alle som har bidratt.

Fristen for å svare er 31. januar 2017.