Frist for kandidatforslag til styret og valgkomiteen i AT Skog er 8. februar

Før årsmøtet 6. mai 2021 inviterer valgkomitéen alle medlemmer til å foreslå kandidater til verv i AT Skog.

Ønsker forslag

Som det framgår av den vedlagte oversikten, er flere representanter på valg.

Dette gjelder nestleder, to styremedlemmer og en vararepresentant til styret.

–  Vi ber også om innspill på nye medlemmer til valgkomitéen da to av representantene, som har sittet ut sin treårsperiode, går ut. To personlige vararepresentanter er derfor på valg, melder valgkomiteen.

– Valgkomiteen ønsker særlig innspill på kvinnelige kandidater.

Som medlem av AT Skog, har du muligheten til å foreslå nye navn eller gjenvalg på sittende representanter.

Send forslag på kandidater til:

E-post: simon.thorsdal@atskog.no

Post: AT Skog v/Simon Thorsdal, PB 116 Sentrum, 3701 Skien

Frist: 8. februar (papirpost må være mottatt i Skien denne datoen)

Forslaget må inneholde navn og kandidatens CV (kun en side med den mest relevante informasjonen for vervet).

Kandidaten må være forespurt.

 

Dette er valgkomitéen 2020:

Leder:                 Tore Felland Storhaug, Tokke

Nestleder:         Tomas Lie, Kristiansand

Medlem:            Åsta Midtbø, Tysnes

Medlem:            Jakob Hammer, Stryn

Medlem:            Odvar Eikeland, Gjerstad

Medlem:            Sveinung Kjellemo, Nome

Oversikt over valgte i AT Skog 2020

 

           Navn

Valg-

periode

 

Valgt

 

På valg

Styreleder

Olav A. Veum                  2 år 2020
 
Styremedlemmer Hølje Kristian Jore 1 år    2020 x
Åse Egeland                         2 år    2020
Even Hedland 2 år    2020
Gunn Brekka 1 år    2020 x
Birgit Eiken 2 år    2020
Styrets nestleder Bengt Drageset 1 år    2020 x
Vararepr. styret 1. Ivar Tangeraas 2 år    2020
2. Trygve Haugeland 2 år    2020
3. Aud Slettehaug 1 år    2020 x
Valgkomite Tore Felland Storhaug 1 år    2020  Går ut
Jakob Hammer 3 år    2020
Åsta Midtbø 2 år    2020
Odvar Eikeland 2 år    2020
Sveinung Kjellemo 3 år    2020
Tomas Lie 3 år    2020 Går ut
Leder i valgkom. Tore Felland Storhaug 1 år    2020 Går ut
Nestleder i valgkom. Tomas Lie 1 år    2020 Går ut
Personlige varamedl. Olav Einan for Jakob Hammer 3 år    2020
Eivind Lien for Åsta Midtbø 2 år    2020
Heidi Herum for Sveinung Kjellemo 3 år    2020
Elma Liane for Odvar Eikeland 2 år    2020
Olav Blikom for Tore Felland Storhaug 1 år    2020 Går ut
Olav Sløgedal for Tomas Lie 1 år    2020

Går ut

Skrevet av Stine Solbakken
18/01/2021