Fusjonsprosessen med Vestskog

Fusjonsprosessen med Vestskog

Her finner du publiserte pressemeldinger, nyheter og artikler som omhandler fusjonsprosessen.

28. november 2018: Nyheten om fusjonsplanen ble offentlig.

Les den her: Pressemelding intensjonsavtale AT Skog – Vestskog

29. november 2018: Styreleder i AT Skog, Olav A. Veum, publiserte en kronikk.

Les den her: – AT Skog i utvikling

9. januar 2019: Nyhet fra felles styremøte mellom AT Skog og Vestskog

Les den her: Pressemelding – god framdrift i fusjonsprosessen

16. januar 2019: Informasjonsbrev om framdriften i fusjonsprosessen er sendt til alle medlemmer av AT Skog. Rundt 7000 personer mottar brevet i postkassen i løpet av kort tid.

Les brevet her: Om fusjonsprosessen mellom AT Skog og Vestskog

31. januar 2019: Begge selskap holder ekstraordinært informasjonsmøte.