Gjødslet skog for 260 000 kroner

Gjødslet skog for 260 000 kroner

Skogeier Jens Christian Fjelldal i Froland fikk utført helikoptergjødsling i sommer. FOTO: Kjell Håkedal

– Jeg har ventet på denne ordningen i et par år, sier skogeieren i Froland, som jobber med miljø til daglig. Han var derfor ekstra oppmerksom da tilskuddet ble innført. Med egnet skog i rett alder, bestilte han gjødsling av 700 mål gjennom AT Skog. Det er utført gjødsling på totalt 4700 mål i Agder og Telemark i sommer.

Tilskudd også i 2017?

–  Å se volumutviklingen blir interessant. Effekten blir synlig i årringene. Gjødsling gir en volumvekst på 1 til 2 kubikk per mål. På 700 mål regner jeg med en vekstøkning på 1000 kubikk. Jeg må jo være litt optimist, konkluderer Fjelldal, som har en skogeiendom på 3000 mål.

– Det er spennende å ha en regjering, som ser skogen som en løsning i klimapolitikken, legger han til. Planen er at tilskuddet skal videreføres i 2017. Fjelldal har gjødslet for 260 000 kroner. Med 40 prosent tilskudd og bruk av skogfond, er han svært fornøyd med sommerens skogtiltak.

250 000 kilo

– I Aust-Agder er 1000 mål gjødslet, i Vest-Agder 200 mål og Telemark 3500 mål. I Telemark er det utført skoggjødsling på 3000 mål i Notodden og 500 mål i Fyresdal, opplyser teamleder for skogkultur i AT Skog, Kjell Håkedal. Totalt er det spredd ut 250 000 kilo gjødsel i Agder og Telemark.

15 kilo nitrogen per dekar cirka 10 år før hogst, gir god klimaeffekt. Klimaeffekten oppnås ved at trærne vokser bedre, som fører til økt binding av CO². Myndighetene har bidratt med 9 millioner kroner til skoggjødsling i år. Gjødsling er utført på 80 000 mål skog.

FAKTA

Gjødsling

POSITIVT FOR MILJØET: Ifølge FNs klimapanel er gjødsling av skog noen av de billigste og mest effektive tiltakene i klimakampen.

TILSKUDD: I Norge følges klimaforpliktelsene opp med 9 millioner kroner i tilskudd til gjødsling av skog i år. Tilskuddet dekker 40 prosent av kostnaden.

POSITIVT FOR SKOGEIER: Gir god avkastning. Sammenliknet med andre investeringer i skogbruket, er tiden kort fra investering til hogst. Etter gjødsling kan skogeier regne med en økt vekst i 6 til 10 år, noe som totalt gir 1 til 2 kubikk ekstra volum per dekar. Større dimensjoner og økt høydevekst gir grovere og lengre tømmer i bedre betalte sortiment.

Kilde: www.skogkurs.no

Les mer her: Gjødsling i skog