Har du rette, fine furustammer?

AT Skogs fagfolk er på jakt etter stolpeskog.

– Da ønsker vi oss stelt furuskog der stammene er rette og fine, sier skogbrukslederne Arnfinn Haave og Håvard Bakka.

Når to skogfaglige kolleger er ute på stolpesyning, som leteaksjonen etter de fineste stammene kalles, er det mye vennskapelig erting.

– Ser du dårlig eller, Arnfinn! Den her er jo helt skjev, påstår Håvard.

Arnfinn lar seg ikke erte. Han er kjent for å ha den mest velstelte skogeiendommen i Notodden. Etter nærmere sjekk, måling og bedømmelse med det blotte øye, er de to enige om et fint tre som kan bli en solid mast i vindkastene på Vestlandet.

Økt etterspørsel

ScanPole AS er en av AT Skogs kunder. Fra Hedmark leverer de trestolper av høy kvalitet til toglinjer, master, el- og belysningsnett på alle kontinenter. Denne sesongen opplever ScanPole økt etterspørsel fra norske og internasjonale kunder.

– AT Skogs stolpesynere må ut å finne flere trær denne sesongen, som samsvarer med en omfattende bestillingsliste fra ScanPole. Økt uttak av stolper vil gi bedre gjennomsnittspris for skogeiere som har fine hogstmodne furubestander, sier markeds- og produksjonssjef i AT Skog, Hans Erik Røra.

Opptil 23 meter lange 

– Normalt er det bare 5 til 10 prosent av trærne i en god furubestand som holder stolpekvalitet. Det betyr at du bør ha en hogst på minimum 300 m³ med furu før det er aktuelt å bestille stolpesyning. Denne vurderingen vil skogbrukslederne våre hjelpe til med, sier Røra.

Scanpole har også god etterspørsel etter ekstra store stolper.

– Disse stolpene må være minst 37 cm i diameter i brysthøyde og 17 til 23 meter lange.

Kubikkpris fra 600 til 1000 kroner

– Slike stolper er sjeldne, men Agder og Telemark har gode forutsetninger for å produsere trær av denne størrelsen.

– Dersom du har slikt tømmer som vurderes for hogst, ønsker vi at du kontakter oss selv om det er snakk om mindre enn 15 m³ totalt. Furutrær av slik kvalitet vil oppnå kubikkpriser på langt over 1000 kr/m³, sier Røra.

Hogstsesong for stolper er fra 15. oktober til 15. mai, men syning og merking av stolper kan gjøres allerede nå. Gjennomsnittspris til skogeier på stolper har de siste årene vært i overkant av 600 kr/m³.

Ta kontakt med din skogbruksleder om du har furuskog som bør vurderes som stolpeskog.

Du finner kontaktinfo her: Skogbruksledere

Skrevet av Stine Solbakken
05/10/2018