Har du furuskog til stolper?

Har du furuskog til stolper?

Avtalen om stolpeleveranse gjelder for vinteren 2016/våren 2017. Foto: Scanpole

AT Skog har igjen inngått avtale med Scanpole om levering av furustolper fra Agder og Telemark. Hogstsesong for stolper er fra 15. oktober til 15. mai, men merking av stolper kan gjøres allerede nå. Gjennomsnittspris til skogeier for stolper, har de siste årene vært i overkant av 600 kr/m³.

Stolper merkes før hogst

Avtalen med Scanpole består av en konkret bestillingsliste med ulike dimensjoner og lengder. Disse bestillingslistene er grunnlaget for AT Skogs befaring hos skogeier, der aktuelle stolper blir merket før hogst. Etter merking blir stolpen koblet mot kjøper og skogeier er garantert avsetning på denne stolpen. Dimensjonsklasser som fylles opp utover høsten, blir fjernet fra bestillingslisten. Du bør derfor være tidlig ute dersom du har planer om å levere stolper kommende vinter. Ofte blir de små dimensjonene fylt opp først.

Planlegg furuhogsten tidlig

Tradisjonelt er Midt-Østen og Nord-Afrika viktige markeder for Scanpole. Krig og indre uro i Syria, Libya og Jemen gjør at det er knyttet en viss usikkerhet til markedet på kort sikt. Scanpole etterspør derfor mindre volum enn de har gjort tidligere. Dette er enda en grunn til å være tidlig ute med planlegging av furuhogsten for kommende høst og vinter.

Kontakt oss om stolpekvalitet

AT Skog har satt et minimumsvolum på 15 m³ på stolpeleveranser. Minstevolum skyldes at kostnadene ved utvelgelse og merking for mindre parti, blir uforholdsmessig høye. Normalt er det bare 5 til 10 prosent av en god furubestand, som holder stolpekvalitet. Ta kontakt med skogbrukslederen om du tror at skogen din har stolpekvalitet.

Les mer om fordelen med trestolper her: Scanpole